Common Team Problems… ปัญหาพื้นฐานที่ถ่วงรั้งและบ่อนทำลายทีม #TeamBuilding

การนำทีมทำงานของผู้นำที่มีประสบการณ์ถึงขั้นเข้าใจแง่มุมความท้าทายของการทำงานเป็นทีม ซึ่งด้านดีก็จะได้เห็นการ “ร่วมแรงร่วมใจ” ผลักดันเรื่องยากๆ ให้เป็นไปได้… แต่ด้านแย่ๆ ห่วยๆ ก็ได้เห็นสัจจะธรรม “มากคนคือมากความ” ที่บ่อยครั้งเราได้เห็น “การร่วมทิ่ม… มากกว่าจะได้เห็น… การร่วมทีม” ซึ่งคนทำงานทีมเดียวกัน หรือ องค์กรเดียวกันรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยรากเลือด และ หนักสาหัสอยู่คนเดียวจนต้องชี้นิ้วโทษทุกคนยกเว้นตัวเองเหมือนกันหมดทุกคน…

More »