stp model

Target Customers Strategy… กลยุทธ์การเลือกลูกค้าเป้าหมาย #SaturdayStrategy

การทำธุรกิจในยุคที่ลูกค้าถือข้อมูลสินค้าและบริการไว้เป็นทางเลือกในมือมากมายอย่างในปัจจุบัน การวางตลาดสินค้าแบบเหวี่ยงแห และ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบไม่แคร์คนซื้อ ดูเหมือนจะหายไปจนแทบไม่เหลือในระยะหลัง เพราะพลังของอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ทำให้ชื่อเสียงกับชื่อเสีย… เกิดเร็วดับเร็วเท่าความเร็วอินเตอร์เน็ตทีเดียว

ธุรกิจและแบรนด์สินค้าที่ไม่ระมัดระวัง หรือแม้แต่เผลอมักง่ายจนทำให้คนชอบกลายเป็นคนชังถึงจุดหนึ่ง “ชื่อเสีย” แบบที่คาดไม่ถึงก็จะปรากฏให้ได้ปวดเศียรเวียนเกล้าได้มาก… ซึ่งหลายกรณีมากถึงขั้นไม่ได้ผุดได้เกิดกันเลยก็มี

การวางแผนธุรกิจในยุคที่ต้องแคร์คนซื้อ จึงฟุ่มเฟือยสะเปะสะปะได้ยาก โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการตลาดดิจิทัล ซึ่งแตกต่างจากการตลาดยุคสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ ที่เอื้อต่อธุรกิจที่มีงบการตลาดไม่จำกัด… ซึ่งหลายกรณีแค่เพียงทุ่มงบโฆษณาไม่อั้น ก็สามารถแจ้งเกิดธุรกิจและแบรนด์สินค้าได้ไม่ยาก… แต่การตลาดยุคอินเตอร์เน็ตไม่ได้ง่ายแบบนั้น

นักการตลาดในปัจจุบันจึงต้อง “แม่น” ในกลยุทธ์และการขับเคลื่อนจนเห็นการพูดคุยและเสวนาเรื่อง STP Marketing ซึ่งเป็นตัวย่อของ Segmentation หรือ การแบ่งส่วน… Targeting หรือ เป้าหมาย และ Positioning หรือ การวางตำแหน่ง… กันอย่างกว้างขวาง

โมเดล STP Marketing ถือเป็นแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างขึ้นจากหลักการกว้างๆ เพื่อให้ธุรกิจได้ออกแบบกลยุทธ์ทั้งหมดได้ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน… ซึ่งถ้าข้อมูลที่ใช้ตอบทั้ง 3 เสา STP ได้ “ชัดเจไม่ผิดพลาด” กลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจและการตลาดก็ย่อมไม่พลาดไปด้วย แต่ถ้าข้อมูลเกิดเบี่ยงเบนหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน… STP Marketing Model ก็คงไม่เป็นมิตรกับธุรกิจเท่าไหร่!

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… STP Marketing โมเดลเดียวกันนี้ ถูกอธิบายไว้อย่างหลากหลายในรายละเอียด ซึ่งก็คงมาจากความแตกต่างของบริบททางธุรกิจที่เอา STP Marketing ไปปรับใช้ ซึ่งไม่ว่าจะอธิบายด้วยองค์ประกอบและมุมมองแบบไหนอย่างไร… กลยุทธ์ทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย STP Marketing Model มักจะไม่สร้างความเสียหายเป็นผลกระทบแบบชื่อเสียหรือแบรนด์เน่าใส่ธุรกิจให้ปรากฏนัก ไม่เหมือนกลยุทธ์ทางการตลาดสุดโต่งโมเดลอื่นๆ ที่นักการตลาดสายหวือหวานิยมกัน

เพราะ STP Marketing Model จะถูกใช้กับเป้าหมายทางการตลาดที่ “แยกส่วน หรือ Segmented” อยู่แล้ว ซึ่งถ้าการจัดการธุรกิจและการตลาดผิดพลาดตั้งแต่ทำ Market Segmentation แต่ต้น…ความผิดพลาดก็ถูกแยกส่วนเอาไว้แล้ว และ จะชัดเจนว่าไม่ได้ผิดพลาดล้มเหลวเพราะทำตลาดสะเปะสะปะทำอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม… ธุรกิจที่วางกลยุทธ์บน Market Segmentation ที่ถูกต้องก็ยังเหลือความท้าทายมากมายในการเข้าถึงการตัดสินใจของลูกค้าที่ใช่…โดยตลาดที่แยกส่วนทำ หรือ เจาะจงกลุ่มลูกค้าที่แยกไว้ อย่างไรเสียก็ย่อมไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็น “ลูกค้าจริง” ของธุรกิจหรือแบรนด์อย่างแน่นอน

และเมื่อไม่ใช่ทั้งหมด… การทำกิจกรรมทางการตลาดกับทั้งหมดย่อมถือว่า “ไม่แม่น” ซึ่งน่าจะเห็นเป็นอัตราความสำเร็จล้มเหลวของกิจกรรมทางการตลาดที่วัดได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว

ที่จะบอกก็คือ… STP Marketing Model ควรกำหนดขึ้นจาก Persona ของเป้าหมายที่สร้างความสำเร็จเป็นยอดขายและยอดซื้อซ้ำ ซึ่งจำเป็นต้องเอา Customer Persona ที่ชัดเจนพิสูจน์แล้วว่าเป็น “ลูกค้าตัวจริง” เป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลหลักที่มีในมือไปคลี่ดูหรือขยายดู Demo/Psycho/Geo/Behavior… เพื่อให้การตลาดของธุรกิจและแบรนด์แม่นยำขึ้น

ท่านที่สนใจแนวทางการวิเคราะห์ธุรกิจและการตลาดด้วย STP Marketing Model พร้อมข้อมูลทางการตลาดที่เชื่อถือได้จาก Social Listening Tools มากกว่า 2 แพลตฟอร์มพร้อมบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพ… ทักทางไลน์ส่วนตัวที่ ID: dr.thum ครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts