Target Customers Strategy… กลยุทธ์การเลือกลูกค้าเป้าหมาย #SaturdayStrategy

stp model

การทำธุรกิจในยุคที่ลูกค้าถือข้อมูลสินค้าและบริการไว้เป็นทางเลือกในมือมากมายอย่างในปัจจุบัน การวางตลาดสินค้าแบบเหวี่ยงแห และ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบไม่แคร์คนซื้อ ดูเหมือนจะหายไปจนแทบไม่เหลือในระยะหลัง เพราะพลังของอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ทำให้ชื่อเสียงกับชื่อเสีย… เกิดเร็วดับเร็วเท่าความเร็วอินเตอร์เน็ตทีเดียว

ธุรกิจและแบรนด์สินค้าที่ไม่ระมัดระวัง หรือแม้แต่เผลอมักง่ายจนทำให้คนชอบกลายเป็นคนชังถึงจุดหนึ่ง “ชื่อเสีย” แบบที่คาดไม่ถึงก็จะปรากฏให้ได้ปวดเศียรเวียนเกล้าได้มาก… ซึ่งหลายกรณีมากถึงขั้นไม่ได้ผุดได้เกิดกันเลยก็มี

การวางแผนธุรกิจในยุคที่ต้องแคร์คนซื้อ จึงฟุ่มเฟือยสะเปะสะปะได้ยาก โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการตลาดดิจิทัล ซึ่งแตกต่างจากการตลาดยุคสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ ที่เอื้อต่อธุรกิจที่มีงบการตลาดไม่จำกัด… ซึ่งหลายกรณีแค่เพียงทุ่มงบโฆษณาไม่อั้น ก็สามารถแจ้งเกิดธุรกิจและแบรนด์สินค้าได้ไม่ยาก… แต่การตลาดยุคอินเตอร์เน็ตไม่ได้ง่ายแบบนั้น

นักการตลาดในปัจจุบันจึงต้อง “แม่น” ในกลยุทธ์และการขับเคลื่อนจนเห็นการพูดคุยและเสวนาเรื่อง STP Marketing ซึ่งเป็นตัวย่อของ Segmentation หรือ การแบ่งส่วน… Targeting หรือ เป้าหมาย และ Positioning หรือ การวางตำแหน่ง… กันอย่างกว้างขวาง

โมเดล STP Marketing ถือเป็นแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างขึ้นจากหลักการกว้างๆ เพื่อให้ธุรกิจได้ออกแบบกลยุทธ์ทั้งหมดได้ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน… ซึ่งถ้าข้อมูลที่ใช้ตอบทั้ง 3 เสา STP ได้ “ชัดเจไม่ผิดพลาด” กลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจและการตลาดก็ย่อมไม่พลาดไปด้วย แต่ถ้าข้อมูลเกิดเบี่ยงเบนหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน… STP Marketing Model ก็คงไม่เป็นมิตรกับธุรกิจเท่าไหร่!

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… STP Marketing โมเดลเดียวกันนี้ ถูกอธิบายไว้อย่างหลากหลายในรายละเอียด ซึ่งก็คงมาจากความแตกต่างของบริบททางธุรกิจที่เอา STP Marketing ไปปรับใช้ ซึ่งไม่ว่าจะอธิบายด้วยองค์ประกอบและมุมมองแบบไหนอย่างไร… กลยุทธ์ทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย STP Marketing Model มักจะไม่สร้างความเสียหายเป็นผลกระทบแบบชื่อเสียหรือแบรนด์เน่าใส่ธุรกิจให้ปรากฏนัก ไม่เหมือนกลยุทธ์ทางการตลาดสุดโต่งโมเดลอื่นๆ ที่นักการตลาดสายหวือหวานิยมกัน

เพราะ STP Marketing Model จะถูกใช้กับเป้าหมายทางการตลาดที่ “แยกส่วน หรือ Segmented” อยู่แล้ว ซึ่งถ้าการจัดการธุรกิจและการตลาดผิดพลาดตั้งแต่ทำ Market Segmentation แต่ต้น…ความผิดพลาดก็ถูกแยกส่วนเอาไว้แล้ว และ จะชัดเจนว่าไม่ได้ผิดพลาดล้มเหลวเพราะทำตลาดสะเปะสะปะทำอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม… ธุรกิจที่วางกลยุทธ์บน Market Segmentation ที่ถูกต้องก็ยังเหลือความท้าทายมากมายในการเข้าถึงการตัดสินใจของลูกค้าที่ใช่…โดยตลาดที่แยกส่วนทำ หรือ เจาะจงกลุ่มลูกค้าที่แยกไว้ อย่างไรเสียก็ย่อมไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็น “ลูกค้าจริง” ของธุรกิจหรือแบรนด์อย่างแน่นอน

และเมื่อไม่ใช่ทั้งหมด… การทำกิจกรรมทางการตลาดกับทั้งหมดย่อมถือว่า “ไม่แม่น” ซึ่งน่าจะเห็นเป็นอัตราความสำเร็จล้มเหลวของกิจกรรมทางการตลาดที่วัดได้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว

ที่จะบอกก็คือ… STP Marketing Model ควรกำหนดขึ้นจาก Persona ของเป้าหมายที่สร้างความสำเร็จเป็นยอดขายและยอดซื้อซ้ำ ซึ่งจำเป็นต้องเอา Customer Persona ที่ชัดเจนพิสูจน์แล้วว่าเป็น “ลูกค้าตัวจริง” เป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลหลักที่มีในมือไปคลี่ดูหรือขยายดู Demo/Psycho/Geo/Behavior… เพื่อให้การตลาดของธุรกิจและแบรนด์แม่นยำขึ้น

ท่านที่สนใจแนวทางการวิเคราะห์ธุรกิจและการตลาดด้วย STP Marketing Model พร้อมข้อมูลทางการตลาดที่เชื่อถือได้จาก Social Listening Tools มากกว่า 2 แพลตฟอร์มพร้อมบทวิเคราะห์เชิงคุณภาพ… ทักทางไลน์ส่วนตัวที่ ID: dr.thum ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Angry Child

Anger For Change… โกรธเป็นเห็นการเปลี่ยนแปลง #SelfInsight

ประเด็นโกรธมาก็โกรธกลับ ถือเป็นธรรมชาติของอารมณ์ปกป้องตอบโต้ ซึ่งเป็นธรรมชาติในตัวที่มีไว้เป็นกลไกปกป้องชีวิต จิตใจและผลประโยชน์ส่วนตัว และ อารมณ์โกรธมีสาเหตุต้นตอเสมอ ถึงแม้ว่าจะมีคนจำนวนหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะโกรธอะไรก็ไม่รู้อยู่ตลอดเวลาให้เห็นกันบ้าง… ซึ่งใครเจอ หรือ ใครเป็นอยู่ก็คงไม่ดีกับประสบการณ์นัก… แต่ทุกคนก็รู้ว่าอารมณ์โกรธตลอดเวลาขั้นนั้นไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้ว

Lightning

Hydroxyl Radical… อนุมูลอิสระในชั้นบรรยากาศผู้กลืนกินก๊าซเรือนกระจก #FridaysForFuture

การปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ในชั้นบรรยากาศเพื่อก่อ Hydroxyl Radical หรือ OH ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระในชั้นบรรยากาศ คือแนวทางการสร้างปฏิกิริยา Oxidation ในชั้นบรรยากาศระดับล่าง ที่สามารถสลายก๊าซเรือนกระจกได้… ซึ่งกำลังกลายเป็นความหวังและแนวทางในการสร้างสมดุลย์เคมีในชั้นบรรยากาศอย่างสำคัญ…

BCG Model

Bio-Circular-Green Economy #GreenSociety

ในการประชุมคณะกรรมการ BCG Model ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีการรายงานดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Global Green Economy Index ของประเทศไทยที่ดีขึ้นจากเดิมอยู่ที่อันดับ 45 ในปี พ.ศ. 2557 มาอยู่ในอันดับที่ 27 ในปี พ.ศ. 2561 และ ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG Index มีอันดับดีขึ้นจากอันดับที่ 55 ในปี พ.ศ. 2560 มาอยู่ในอันดับที่ 43 ในปี พ.ศ. 2563

BMW eMotorcycle

Electric Motorcycle #FutureTransportation

ภาพรวมของตลาด Electric Motorcycle ในปี 2020 มีมูลค่าทั่วโลกราว 113,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  6.9% ต่อปีไปจนถึงปี 2026 ซึ่งมูลค่าทางการตลาดของ Electric Motorcycle จะขึ้นไปถึง 169,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ… โดยมีตลาดเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดใหญ่ที่สุด