Technology Based Strategy… กลยุทธ์ฐานเทคโนโลยี #SaturdayStrategy

เป้าหมายการพัฒนาองค์กรลำดับถัดไป หรือ ในปีถัดไป… ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นงานของฝ่ายบริหารส่งท้ายปีเหมือนๆ กันหมดทั่วโลก และ แผนพัฒนาลำดับถัดไปก็มักไม่พลาดที่จะคิดถึงเทคโนโลยีมากมายที่จะทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าเดิม ไกลกว่าเดิม และ ได้เปรียบเหนือการแข่งขันยิ่งกว่าเดิมเสมอ ซึ่งทุกๆ เป้าหมาย และ วิสัยทัศน์ลำดับถัดไปก็มักจะมีการพิจารณาใช้เทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

ประเด็นก็คือ… การนำใช้เทคโนโลยีในองค์กรจำเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์องค์กรทั้ง 3 ระดับ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร หรือ Corporate Level Strategy… กลยุทธ์ระดับธุรกิจ หรือ Business Level Strategy… และ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติ หรือ Functional Level Strategy ให้สอดคล้องกัน… เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรสามารถสร้างโอกาสได้มากกว่าเดิม… มีประสิทธิภาพกว่าเดิม… เติบโตเร็วกว่าเดิม และ สามารถปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆ ในองค์กรได้อย่างยืดหยุ่นกว่าเดิม

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… เทคโนโลยีที่องค์กร “จำเป็นต้องมี” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น ระบบข้อมูล และ ระบบสารสนเทศขององค์กรจะถือว่าเป็นเทคโนโลยีระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สมควรจะต้องลงทุนให้เหมาะสมกับขนาด และ ความต้องการขององค์กร… ซึ่งทุกองค์กรก็จะมีคล้ายๆ กันไม่ต่างจากที่ต้องมีคอมพิวเตอร์และ เครื่องพิมพ์เอาไว้ทำงานข้อมูลและเอกสารนั่นเอง

ส่วนเทคโนโลยีที่องค์กร “ควรมี” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้ “ปัญหาการจัดการ” ที่ปรากฏอยู่ถูกแก้ไขอย่างเบ็ดเสร็จ… รวมทั้งเทคโนโลยีที่สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้องค์กรเข้าสู่น่านน้ำการแข่งขันใหม่ทุกเฉดสี… ซึ่งแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันตามวิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์องค์กรที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน

ส่วนที่ต้องระมัดระวังก็คือ… การลงทุนกับเทคโนโลยีเพื่อ “ให้มี” โดยไร้กลยุทธ์รองรับอย่างแท้จริง นอกจากซื้อตามกระแส หรือแย่กว่านั้นคือซื้อหาให้มีตามคู่แข่งซึ่งเป็นการทำลายคุณค่าขององค์กรได้ยอดแย่อีกวิธีหนึ่ง… การปรับกลยุทธ์บนรากฐานของการลงทุนทางเทคโนโลยี จึงควรถูกพิจารณาร่วมกับ…

  • วิสัยทัศน์ขององค์กร
  • สอดคล้องกับเป้าหมาย และ กระบวนการทำธุรกิจขององค์กร
  • ชัดเจนว่าเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้าง
  • ทำให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ซึ่งต้องชัดเจนกว่าการมีเหมือนๆ เขา หรือ มีแบบที่แพงกว่า หรือ ฟังก์ชั่นตามรายการคุณสมบัติของเทคโนโลยีเหนือกว่า

ประมาณนี้ครับ!

References

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts