Technology Based Strategy for Business… ใช้เทคโนโลยีแบบไหนจึงได้เปรียบ #SaturdayStrategy

Technology Based Strategy

แนวคิดการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ เพื่อให้ได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งเพื่อลดจุดอ่อน จุดด้อย ข้อจำกัด หรือ ปัญหา… หรือ เพื่อสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบ… หรือ เพิ่มตัวแปรเชิงโอกาส ซึ่งเทคโนโลยีสามารถอยู่ทุกที่ในตัวแปรทั้งที่มีอยู่ใน SWOT Analysis และ ที่อยากให้มีปรากฏอยู่ในตัวแปร SWOT Analysis

คำถามคือ… ต้องลงทุน หรือ ใช้เทคโนโลยีแค่ไหนอย่างไรจึงจะ “เหมาะสม” ต่อการแข่งขันทางธุรกิจ… ซึ่งท่านที่ทำธุรกิจมานาน หรือ เป็นนักบริหารมีวิสัยทัศน์ต่างก็เปิดหูเปิดตาเรียนรู้ และ รับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองเป็นกันหมด… และการจะใช้เทคโนโลยีในธุรกิจก็แค่ “ซื้อเอา” ก็มีใช้แล้ว… แต่ใช้แล้วเป็นยังไงนั้นอีกเรื่องหนึ่ง

ประเด็นก็คือ… เทคโนโลยีมีให้สนใจ และ มีให้ใคร่รู้มากมายจนเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ไหว แถมยังซื้อไม่ไหวด้วยอีกต่างหากถ้าจะเอาทุกอย่าง เพราะในความเป็นจริงก็มีเพียงบางอย่างที่เป็นประโยชน์จริง หรือ มีประโยชน์มากกว่าโดยดูเอาจากผลลัพธ์… การเลือกลงทุนและใช้เทคโนโลยีเพื่อผลักดันความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือ ได้ประโยชน์สูงสุดต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย จึงต้องพึ่งแนวทางในการตัดสินใจ “เลือกซื้อ และ เลือกใช้” เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น…

  1. Customer Value หรือ พิจารณาผ่านคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า… การพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เพื่อหวังให้ลูกค้าได้รับ “คุณค่าจากธุรกิจ” กลับคืนได้มาก โดยธุรกิจยังมีกำไร หรือ เพิ่มผลกำไรได้ยิ่งกว่าจะหมายถึงโอกาสที่จะ “เพิ่มลูกค้า” ด้วย Customer Persona เดียวกัน… ซึ่งโดยทั่วไปจะยังมีอีกมาก และ เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทั้งหมด นอกจากจะส่งมอบคุณค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ให้ลูกค้าแล้ว ยังต้องส่งมอบคุณค่าเดียวกันนั้นให้ถึงมือลูกค้าใหม่ให้ได้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ
  2. Simplify หรือ ลดความซับซ้อนย้อนแย้ง… ประเด็นแรกที่ต้องคำนึงถึงเมื่อมีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาองค์กรก็คือ ต้องไม่เพิ่มความยุ่งยากซับซ้อน หรือ เพิ่มภาระให้ใครคนใดในองค์กรต้องรู้สึก “มีภาระเพิ่ม” และ ต้องไม่อ้างความจำเป็นที่ต้องเพิ่มภาระ หรือ อ้างความจำเป็นที่ต้องยุ่งยากวุ่นวาย ซึ่งแปลได้อีกอย่างว่า… หมดปัญญาแก้ไขได้ดีกว่านั้น!
  3. Flexibility And Speed หรือ ยืดหยุ่นและเร็วขึ้น… ถ้าเทคโนโลยีทำให้การดำเนินงานแบบดั้งเดิมเร็วขึ้นไม่ได้ ก็หมายความว่าเทคโนโลยีนั้นไม่สามารถ “มอบเวลาเพิ่ม” ให้ใครในองค์กรธุรกิจได้เลย และ นั่นแปลว่าไม่มีทางยืดหยุ่นให้อะไรในองค์กร และ ธุรกิจได้
  4. Engage People หรือ ได้ใจผู้คน… ซึ่งการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ดี จะต้องไม่ทำให้ใคร “ส่ายหน้าใส่” ไม่ว่าจะมุมมองไหนหรือมิติไหน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาองค์กรในระดับ “Culture Change หรือ เปลี่ยนแปลงวิถีดั้งเดิม” 

หลักคิดใหญ่ๆ 4 แนวทางนี้สำหรับตั้งต้นแบบไม่ให้กลัดกระดุมเม็ดแรกผิด… และต้องเข้าใจด้วยว่า การนำเทคโนโลยีมาเป็น “เครื่องมือทางกลยุทธ์” ไม่ได้จบที่การเลือก แต่ยังมีส่วนที่สำคัญที่สุดคือการนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด… ซึ่งเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมจะมีประโยชน์สูงสุดที่ได้จากการประยุกต์ และ การประยุกต์ซ้ำเอาจาก “พลังเหลือเฟือ” ที่ประยุกต์ดัดแปลงได้ไม่รู้จบ

เพราะการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และ การใช้เทคโนโลยีในระดับพื้นฐานนั้นไม่ถือว่าได้เปรียบ… เพราะคู่แข่งสามารถ “ซื้อเหมือน และ ใช้ด้วย” ก็ทันกันแล้ว และ สิ่งที่จะทำให้แตกต่างจริงๆ ก็คือ… ความคิดสร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยีขั้นประยุกต์ ซึ่งหลายกรณีต้องประยุกต์เป็นพิเศษจนใครก็คาดไม่ถึง หรือ ใครก็ตามไม่ทัน

ไม่ง่ายหรอกครับ… แต่ก็เห็นมีคนทำได้เยอะไม่น้อย!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

light night star

Mind Mapping… วาดเส้นทางชีวิตจากความคิดตัวเอง 

ในหนังสือ Designing Your Life บทนี้แนะนำให้เราเขียน Mind Mapping กิจกรรมและตัวแปรเชื่อมโยงกันเป็นชั้นๆ ออกมาภายในเวลาสั้นๆ… โดยให้เลือกกิจกรรมที่ได้จากการทำ Good Times Journal แล้วหากิจกรรมและตัวแปรที่เกี่ยวข้องจนได้ตัวแปรที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหลักที่ขอบนอกสุด… แล้วเลือกมาสองสามตัวแปรที่ดึงดูดเราที่สุด… แล้วลองรวมคำเหล่านั้นให้กลายเป็นกิจกรรมหรืออาชีพใหม่ให้ได้… ซึ่งนั่นคือหนึ่งไอเดีย หรือหนึ่งอาชีพที่อาจจะกลายเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของอนาคตก็ได้

ADKAR Model

ADKAR Model… เครื่องมือบริหารการเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันชื่อว่า ADKAR Model โดย Prosci Inc. ซึ่งในระยะหลังมักเรียกว่า Prosci ADKAR Model เพื่อสงวนสิทธิ์ที่มีการอ้างใช้โดยไม่อ้างอิงจากหลายแหล่ง…

Data Wharehouse

ข้อมูลกับภาวะผู้นำ… มีไว้ ใช้เป็น ก็เห็นค่า

ปัญหาและอุปสรรค์ของการใช้ข้อมูลระดับองค์กร มักจะมาจาก “ความไม่พร้อมของบุคลากร” โดยเฉพาะผู้นำระดับกลาง หรือ Middle Management ที่ถูกดันมาทำงานด้าน Data ทั้งๆ ที่ไม่เชี่ยวชาญ… ซึ่งถ้าประกอบเข้ากับ วิสัยทัศน์และเป้าหมายการใช้ข้อมูลวิเคราะห์ หรือ Data Analytics ที่ “คลุมครือเกาะกระแสมากกว่าจะเกาะแก่นองค์กร” โดยผู้นำระดับสูงที่ส่วนใหญ่ “ยังเชื่อกึ๋นกับเก๋า” ของตัวเอง มากกว่าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว

Saturday Strategy

Small Town Strategy… กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง #SaturdayStrategy

ตำนานความยิ่งใหญ่มากที่สุดเรื่องหนึ่งจาก WalMart ก็คือ Small Town Strategy หรือ กลยุทธ์เมืองรอง หรือ กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ที่ WalMart เลือกทำเลค้าขายในเมืองรองที่ห้างค้าปลีกรายใหญ่ในยุคเดียวกันไม่สนใจ เพราะคนน้อย ลูกค้าน้อย ตลาดเล็ก… ซึ่งร้านค้าปลีกในเมืองรองแต่เดิม ก็เลือกที่จะขายสินค้าราคาแพงกว่าห้างใหญ่ในเมือง จนเหลือ “ช่องว่างทางธุรกิจ” ให้ WalMart ตั้งห้างค้าปลีกในเมืองเล็กขายสินค้าราคาไม่แพง หรือ ขายราคาเท่าห้างใหญ่ในเมืองใหญ่…