TED Fund… เงินทุนให้เปล่าเพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น #RederStartup

Startup

ความเคลื่อนไหวจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กระทรวง อว. ในมิติของการพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรมีบทบาทชัดเจน ในการพัฒนาคนเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการให้มากขึ้น แทนที่จะสอนคนมาเพื่อเป็นมนุษย์เงินเดือน แล้วก็ไปวัดกันว่าบัณฑิตจบใหม่หางานทำได้เท่าไหร่อย่างเดียว… การมีกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวง อว. เพื่อให้โอกาสนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ได้สัมผัสกับโลกความจริงในระดับผู้ประกอบการ… จึงดีงามและถือว่ามาถูกทาง

ช่วงเดือนกันยายน ปี 2021 ที่ผ่านมา… TED Fund ก็มีการข่าวโครงการ TED Fundraising Program เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การระดมทุน ซึ่งถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมอย่างน่าสนใจ… เพราะขั้นตอนและตารางงานของโครงการถือเป็นโปรแกรมการคัดกรองผู้ประกอบการวิสาหกินเริ่มต้น หรือ Startup ชัดเจน

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือTED Fund เป็นกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ 

โดยเล็งเป้าหมายไปที่งานวิจัยที่เคยอยู่แต่ในห้องแล็บหรือบนหิ้ง ให้มีโอกาสนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์… TED Fund จึงไม่ใช่กองทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย แต่เป็นทุนสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยากจะเอางานวิจัยมาต่อยอด และ ทำให้เกิดธุรกิจเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้น

เงินทุนจาก TED Fund เป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า แต่ผู้ประกอบการที่ได้สัญญาสนับสนุนทุนจะต้องสำรองเงินไปก่อน แล้วค่อยเบิกคืนกับ TED Fund… โดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนอะไร แม้แต่การเป็นหุ้นส่วนกิจการ

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม อธิบายพันธกิจของ TED Fund ที่มีต่อผู้ประกอบการไทยว่า… TED Fund มีความสำคัญในระดับการเพาะเมล็ดพันธุ์ หรือ Seeding เพื่อสร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ให้สามารถเริ่มต้นการทำธุรกิจได้ภายใต้พื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะการเตรียมเงินทุนในโครงการยุวชนสตาร์ทอัพ หรือ TED Youth Startup เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการมากถึง 300 ทุนจากใบสมัครที่มีเข้ามาแล้วกว่า 1,000 โครงการ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วกว่า 100 โครงการ   

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดชเล่าต่อว่า… น้องๆ หรือผู้ประกอบการที่มาขอทุนส่วนใหญ่มีไอเดียหรือเทคโนโลยีที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอยู่แล้ว จะเป็นจากงานวิจัยในห้องแล็บหรือเปเปอร์ก็ตาม แต่การที่จะทำ Prototype หรือต้นแบบออกมานั้น ไม่ค่อยมีแหล่งเงินทุนที่จะให้กับผู้ประกอบการในส่วนนี้ ซึ่ง Prototype เป็นการพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถสเกลขึ้นมาได้ ขณะที่ฝั่งนักลงทุนก็ไม่อยากลงทุนเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ Early Stage มากๆ ยังมีความเสี่ยงอยู่ จึงเป็นหน้าที่ของ TED Fund ที่จะต้องลงไปช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อจะพิสูจน์แนวคิดและพัฒนาต้นแบบให้สามารถไปต่อได้ในเชิงธุรกิจได้… เงินทุนจากโครงการ TED Youth Startup Fund จะลงไปสู่เด็กๆ ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลในเรื่องการทำธุรกิจ โดย TED Fund ตั้งกลไกหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า TED Fellow ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยดูแลผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ขาดทักษะและประสบการณ์ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 โดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่ได้รับทุนจาก TED Fund จนสามารถต่อยอดสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ มียอดขายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 30 เปอร์เซ็นต์ แม้จะไม่ได้ไปต่อในโครงการหรือ Product ที่ TED Fund ให้ทุนช่วยเหลือ แต่ก็ได้มีการแตกหน่อหรือปรับเปลี่ยน Product จนสามารถก้าวต่อไปได้   

ผู้ประกอบการที่จะสามารถขอทุนจาก TED Fund นั้นจะต้องอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ  S-Curve โดยพื้นฐานเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม… โดยในปีงบประมาณ 2565 จะโฟกัสเพิ่มใน 3 อุตสาหกรรมคือ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ… อาหารแห่งอนาคต และ สมุนไพร หากผู้ประกอบการทำธุรกิจนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 3 กลุ่มนี้ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

TED Fund จึงเข้าข่ายเป็นเงินทุนในระยะ Pre-Seed ที่เริ่มต้นให้กับน้องๆ ด้วยความที่เป็นเงินทุนให้เปล่า แต่ถ้าสามารถเริ่มต้นขึ้นมาได้แล้วอยากจะเติบโตในแบบ Startup ต่อไป 

ในส่วนของเงินลงทุนสำหรับ Stage ถัดไปก็จะมีโปรแกรม TED Matching Fund ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการดึงดูดนักลงทุนมาร่วมลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น… ยกตัวอย่าง มีผู้ประกอบการต้องการทุนต่ออีก 2 ล้านบาท เขามองแล้วว่า 2 ล้านบาทนี้น่าจะไปต่อได้ใน Stage ต่อไป อาจจะไปหาเงินทุนจาก Angel Investor มาได้ 1 ล้านบาท อีก 1 ล้านบาท TED Matching Fund จะช่วยออกให้ แต่เป็นรูปแบบของโครงการที่จะต้องมีการ Output-Outcome มีการรายงาน ตรงนี้น่าจะทำให้หลายดีลเกิดได้ง่ายขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงของทั้ง Angel Investor และตัว Startup เอง เป็นกลไกที่เราคิดไว้ที่จะช่วยให้เขาไปต่อได้อีก

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 นั้น… TED Fund ได้เตรียมเงินทุนสำหรับ 3 โครงการสำคัญ ได้แก่ 

  1. โครงการ Youth Startup Fund จำนวน 150 ทุน ที่จะให้กับน้องๆ มีทั้งทุนที่เป็นไอเดียและทุนพิสูจน์แนวคิดพัฒนาต้นแบบ
  2. โครงการ TED Fund Market Scaling Up ที่เน้นในการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 10-20 ทุน
  3. โครงการ TED Matching Fund จำนวน 5-10 ทุน 

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ได้ฝากคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยส่งท้ายไว้ว่า… ต้องตามเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นให้ทัน และ ทุกๆ วิกฤตย่อมจะมีโอกาสอยู่เสมอ ดังนั้น ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง และ ต้องปรับตัวเองให้เร็ว เมื่อปัญหาเปลี่ยนไป ก็จะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเอง… แล้วหา Pain Point ใหม่ที่เกิดขึ้นใน New Normal เพื่อที่จะเติบโตต่อไป 

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

AARRR Metrics… ตัวแปรสำคัญของ Growth Hacking

การทำ Growth Hacking เชื่อมโยงโดยตรงกับ Marketing Funnel แทบจะแยกกันไม่ออก … และที่สำคัญคือ การออกแบบ Growth Hacking ต้องอาศัย Marketing Funnel Model ที่ได้มาจาก Customer Journey ที่ถูกต้องแม่นยำเท่านั้น… ซึ่งท้ายที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างจะโคจรอยู่รอบๆ ตัวลูกค้าจนแนวคิดเรื่อง Customer Centric ยิ่งมีความสำคัญสุดๆ ไปเลย

Recompose

Recompose… ปุ๋ยมนุษย์ #FridaysForFuture

Recompose ให้บริการฌาปณกิจด้วยของเหลว ซึ่งจะได้ปุ๋ยอินทรีย์จากขบวนการ Alkaline Hydrolysis กับศพมนุษย์แทนที่จะเป็นเถ้ากระดูกเหมือนการเผา

EV plug

EV 2020

Electric Vehicle หรือ EV เป็นหนึ่งในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในกระแสหลักของโลก ที่ทุกคนเชื่อและรับรู้อย่างดีแล้วว่า… เราได้เข้าสู่ยุคของการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ากันแล้ว

F Grade

CLA+/CWRA+… เครื่องมือวัดผลการศึกษาของ Q2L และ Game Based Learning

กรณีศึกษาจาก Quest to Learn หรือ Q2L ได้รับการับรองว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของที่นี่ เป็นนักคิดเสรีไม่ติดกรอบ หรือเป็น Independent Thinkers… มีวิจารณญาณและเหตุผลในหลักคิด หรือ Critical Thinking and Reasoning Skills รวมทั้ง ขีดความสามารถด้านความคิดสร้างสรรต่อแนวทางแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือ Creative Solutions to Complex Problems… แปลว่าเข้าเกณฑ์ Critical Thinking เต็มๆ ทั้งๆ ที่เด็กโรงเรียนนี้เรียนแบบรู้สึกเหมือนเล่นตลอดช่วงชั้น