THAI WEEK 2021, BEIJING #RederSMEs

วันที่ 5 ธันวาคม 2564… ท่านทูตอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นประธานเปิดงาน THAI WEEK 2021 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้ค้าไทยในจีน มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยมากขึ้น มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและขยายความหลากหลายของสินค้าไทยสำหรับตลาดผู้บริโภคจีน

ในงานยังมีคุณ Xie Yi รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP Group… คุณไพศาลย์ ยังสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงินเขตประเทศจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์… คุณ Larry Lee รองประธานฝ่าย Global Corporate Affairs JD Worldwide จาก JD.com และ คุณชิยาวรรณ จงวัฒนา อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ พร้อมด้วยคุณปทุมวดี อิ่มทั่ว อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร และ คุณภัคนันท์ วินิจฉัย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมด้วย

กิจกรรม Thai Week 2021 ในกรุงปักกิ่งจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ตอบสนอง New Normal Life Styleโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ CP Center และ สินค้าไทยมากกว่า 50 แบรนด์ ได้ออกร้านจำหน่ายสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม เฟอร์นิเจอร์ หมอนยางพารา ผลไม้ไทย เครื่องปรุงอาหาร โดยจำลองบรรยากาศ Night Market ขึ้นระหว่างวันที่ 5–12 ธันวาคม 2021 ณ อาคาร CP Center ในกรุงปักกิ่ง

นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนาฎศิลป์ไทย มวยไทย ดนตรีไทย และ การจัดนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “Thailand Through My Lens” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความทรงจำและความประทับใจผ่านกล้องของประชาชนจีนครั้งเมื่อเคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ซึ่งมีภาพเข้าร่วมประกวดมากกว่า 500 ภาพ 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ยังได้จัดแสดงข้อมูลสินค้านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ไทยต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคจีน และ เพิ่มความหลากหลายของสินค้าไทยในจีนด้วย

สำหรับรูปแบบออนไลน์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ได้ร่วมกับ JD Worldwide กระตุ้น Cross Border eCommerce หรือ CBEC ผ่านกิจกรรมถ่ายทอดสด หรือ Live Streaming ขายสินค้าไทยมากกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ในดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งมีผู้เข้าชมรวมกว่า 900,000 คน 

งาน Thai Week 2021 ณ กรุงปักกิ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการเข้าถึงผู้บริโภคจีนในวงกว้างตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อของผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และ นำเสนอประเภทสินค้าไทยที่หลากหลายในตลาดผู้บริโภคจีน รวมทั้งรักษาความนิยมไทยในกลุ่มคนจีนอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อเป้าหมายการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด

ขออนุญาตเสริมข้อมูลที่ได้มาจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เล็กน้อยครับว่า… โมเดลการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าส่งออกนับจากนี้ไป จะเป็นรูปแบบ Hybrid Exhibition คือ มีทั้ง Online และ Offline พร้อมเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับ Cross Border eCommerce หรือ CBEC ซึ่งเป็นกระแสหลักของการค้าปลีกระหว่างประเทศ… ซึ่ง SMEs และ ผู้ผลิตสินค้าไทยต้องตื่นตัวเรื่องการร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกรณีของงาน THAI WEEK ซึ่งสถานทูตไทยในหลายประเทศทั่วโลกมีตารางกิจกรรมให้ SMEs และ ผู้ผลิตสินค้าไทยได้เข้าร่วมทั้งปีครับ… สิ่งที่สำคัญก็คือ SMEs และ ผู้ผลิตสินค้าไทยนับจากนี้ ต้องปรับตัวเพื่อตามแนวโน้มนี้ให้ทัน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts