Thailand Franchise Award 2021 #RederSMEs

Thailand Franchise Award

เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวดรางวัลธุรกิจ “แฟรนไชส์ไทยประจำปี 2564 หรือ Thailand Franchise Award 2021 หรือ TFA 2021” โดยธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมการประกวด… ต้องดำเนินกิจการเป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นแฟรนไชส์ซอร์ หรือ Franchisor และ เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 37 แบรนด์ แต่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการ จำนวน 10 แบรนด์ ซึ่งเข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ปี 2021

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประกวด Thailand Franchise Award 2021 ขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ได้แสดงศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และ ผู้สนใจลงทุน โดยคาดหวังให้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกช่วย “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้ประชาชนมีธุรกิจเป็นของตนเองได้ง่าย ให้ผลตอบแทนไว และตั้งตัวได้เร็วขึ้น

โดยปี 2021… กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แบ่งรางวัลการประกวดออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

ประเภทที่ 1… รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2… รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทย ค้าปลีกยอดเยี่ยม 
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3… รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
 • รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4… รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 

 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง 
 • รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี

ประเภทที่ 5… รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล คือ 

 • รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

สำหรับรายชื่อธุรกิจที่ได้รับรางวัล Thailand Franchise Award 2021 ประกอบด้วย…

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม หรือ BEST SMALL FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ชิปป๊อป จำกัด แบรนด์ SHIPPOP

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม หรือ BEST MEDIUM FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด แบรนด์ LAUNDRYBAR

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม หรือ BEST LARGE FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ ตำมั่ว

รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม หรือ BEST FOOD FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ ตำมั่ว

รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม หรือ BEST BEVERAGE FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ Kamu Kamu

รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม หรือ BEST SERVICE FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย จำกัด แบรนด์ Otteri wash & dry

รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม หรือ BEST RETAIL FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส์ จำกัด แบรนด์ OfficeMate Plus

รางวัลเเฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม หรือ BEST EDUCATION FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท โฟกัส คิดส์ จำกัด แบรนด์ 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง

รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม หรือ BEST EXPORT FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ Kamu Kamu

รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม หรือ BEST INNOVATION FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด แบรนด์ BEST Express 

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง หรือ FRANCHISE SHINING STAR 2021 ได้แก่… 

 • บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ เขียง

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี หรือ FRANCHISE OF THE YEAR 2021 ได้แก่…

 • บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม หรือ BEST OVERSEAS FRANCHISE ได้แก่… 

 • บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

ส่วนท่านที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร. 0–2547–5953 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Budget

4 แหล่งเงินทุนและแหล่งสนับสนุนทุนสำหรับ SME/STARTUP

อยากทำธุรกิจ ต้องหาทางเริ่มทำธุรกิจด้วยทุนที่ต่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้… และควรเป็นทุนที่ท่านดึงมาใช้ได้เลยแบบไม่ต้องให้ใครมาตัดสินสิ่งที่อยากลอง… ซึ่งก็มีเทคนิคหลายรูปแบบให้ทดลองและตัดตรงเข้าหาลูกค้าและโมเดลรายได้ อย่างเช่นเทคนิคของสตาร์ทอัพคือการทำ MVP หรือ Minimum Viable Product หรือการทำโปรดักส์ที่ตรงเข้าหากลุ่มเป้าหมายให้ไวที่สุด… ซึ่ง SME ก็สามารถนำแนวคิดมาปรับใช้ได้… หรือจะใช้การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปของธุรกิจด้วยการทำ Feasibility Study อย่างถูกต้องก็ได้…

Photo by RODNAE Productions from Pexels

Toxic Relationship… ความสัมพันธ์ฉันท์พิษ #SelfInsight

คนส่วนใหญ่ที่ต้องการสายสัมพันธ์ทางใจ มักมีความพร้อมมากพอที่จะ “แบ่งปัน” สายสัมพันธ์ทางใจทั้งทุกข์สุข… เว้นแต่กับบางคนในบางรูปแบบความสัมพันธ์ ที่อาจจะ “บกพร่องจนไม่มีความสุขมาแบ่งปันใคร” แถมยังนำความร้อนรนมาก่อปัญหาให้เดือดเนื้อร้อนใจอย่างสม่ำเสมอ จนปรากฏเห็นเป็นความขัดแย้งแบบต่างๆ อย่างชัดเจน… ซ้ำเดิม และ ไม่มีทางจะจบสิ้น

VR Education

Tech-Enabled Immersive Learning และ Extended Reality #ReDucation

Extended Reality จะเน้นการเห็นภาพและได้เคลื่อนไหวร่างกายประสานกับคอมพิวเตอร์ หรือ จักรกลอื่นๆ ที่ออกแบบบูรณาการกันไว้เพื่อสร้างประสบการณ์เหมือนจริง แบบเดียวกับชุดฝึกบินจำลอง ที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ไปที่สมองส่วนหน้าโดยตรง เหมือนได้สัมผัสประสบการณ์จริงทุกอย่าง ยกเว้นความเสียหายเมื่อพลาดพลั้งที่สามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ และ ฝึกซ้ำๆ จนไม่พลาดได้

airbus future city

CityAirbus… แท็กซี่ลอยฟ้า

3 พฤษภาคม ปี 2019… AirBus ได้นำยานบินขึ้นลงทางดิ่งโมเดลใหม่ ขึ้นทดสอบบินเป็นครั้งแรก และมีเป้าหมายที่จะนำมาใช้ทำ Air Taxi เพื่อช่วยผู้โดยสารหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร ซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินในชื่ออื่นอีกบ้างเช่น Drone Taxi ที่มีผู้เล่นนับร้อยรายทั่วโลกในตลาดแท็กซี่บิน