The Institute of Play

ความน่าสนใจของโรงเรียนมัธยม Q2L ใน New York มีหลายมิติให้ค้นคว้า โดยเฉพาะมิติของการออกแบบหลักสูตรและการผลิตสื่อการเรียนการสอนแนว Game Based Learning ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จที่ปรากฏ มีชื่อ The Institute of Play อยู่เบื้องหลัง

Institute of Play หรือ IOP ตั้งขึ้นในรูปองค์กรไม่แสวงหากำไร และใช้ทุนจากเงินบริจาคตามมาตรา 501(c)(3)… IOP ตั้งขึ้นปี 2007 ในนิวยอร์ก โดยมี Eric Zimmerman ศาสตราจารย์ด้านเกมส์และศิลปะจาก NYU หรือ New York University เป็นประธาน พร้อมพันธมิตรมากมายและผู้บริจาคมือเติบๆ ชื่อดังหลายเจ้าอย่างเช่น

  • John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
  • Bill and Melinda Gates Foundation
  • Carnegie Corporation of New York
  • Intel Corporation
  • Robert Wood Johnson Foundation
  • National Science Foundation
  • Pearson Foundation
  • Margulf Foundation
  • New Youth City Learning Fund at the New York Community Trust
  • Nokia

พันธกิจการก่อตั้ง The Institute of Play มี 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่

1. School Design… ออกแบบโรงเรียน

Institute of Play สนับสนุนโรงเรียนในโครงการออกแบบโรงเรียน Game Based Learning หลายแห่งทั่วสหรัฐ ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน และที่ประสบความสำเร็จที่สุดก็คือ Quest to Learn โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนิวยอร์คที่เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2009 

2. Educator Programs… โปรแกรมสนับสนุนนักการศึกษา

Institute of Play ช่วยเหลือสนับสนุนการออกแบบและช่วยเหลือดำเนินการ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจัยสำหรับครูอาจารย์และนักการศึกษา ผ่านโครงการ Research Based Professional Development Programs

3. Curriculum and Game Design… งานปรับปรุงหลักสูตรและออกแบบเกมส์

ในบรรดาพันธมิตรของ Institute of Play ที่เป็นโรงเรียน เป็นนักการศึกษา เป็นองค์กรด้านออกแบบ เป็นผู้ผลิต ทดสอบและพัฒนาเกมส์ รวมทั้งองค์การที่มีทรัพยากรด้านการศึกษาในแนวทางใหม่ๆ IOP จะสนับสนุนแนวทางและเครื่องมือพัฒนาหลักสูตรและสื่อเสริมหลักสูตรมากมาย ตัวอย่างพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จได้แก่ The Museum of Modern Art, Committee for Children, Brainpop, Acton Academy และ Boys and Girls Club of America

4. Corporate Training and Workshops

Institute of Play มีโปรแกรมฝึกอบรมพร้อมใช้ หรือ Hands-on Training Materials ช่วยเหลือสนับสนุนในการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” ที่ต้องการใช้ Play Based Learning ขับเคลื่อนองค์กร ตัวอย่างพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จได้แก่ The Museum of Modern Art, The Art Institute of Chicago, Transamerica, Gap Inc., Audi, Burberry, Pearson และ Freemantle Media

ปัจจุบัน The Institute of Play ปิดตัวไปแล้วเมื่อช่วงไตรมาส 3 ของปี 2019 ที่ผ่านมา หลังจากประสบความสำเร็จมากมาย และสร้างแรงกระเพื่อมด้านการศึกษาให้สหรัฐอเมริกาไม่น้อย ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีแต่ Teacher Ron แห่ง Ron Clark Academy เท่านั้นที่เคยสร้างปาฏิหาริย์ด้านการศึกษา ด้วยการพาเด็กออกนอกกรอบเดิมๆ ท้าทายจารีตทางการศึกษาจนสร้างปรากฏการณ์ที่คนในแวดวงการศึกษาทั่วโลกตัวจริง ต้องเคยได้ยินชื่อ Ron Clark… โดยเฉพาะคนสายการศึกษาที่เชื่อมั่นแนวทาง “ปฏิรูปไม่ติดกรอบ”

ข่าวดีก็คือ… จิตวิญญาณของ IOP หรือ Institute of Play ถูกส่งต่อในชื่อ The Connected Learning Alliance และยังมี MacArthur Foundation เป็นผู้สนับสนุนทุนหลักเช่นเดิม โดยให้ University of California, Irvine. เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์และสิทธิบัตรต่างๆที่ IOP สร้างไว้

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

carrot experience

Information + Experience = Knowledge… สูตรเรียนเก่งแบบ VESPA Mindset

ในหนังสือ The Student Mindset: A 30-Item Toolkit For Anyone Learning Anything ของ Steve Oakes และ Martin Griffin ได้ระบุกลไกการเกิด Knowledge เอาไว้ 3 ขั้น “ที่ต้องมี” ในกระบวนการเรียนการสอนเสมอเมื่อต้องการผลลัพธ์ถึงขั้น “เกิดองค์ความรู้กับผู้เรียน” ไม่ใช่แค่ “สอนเสร็จ” อย่างที่เห็นอยู่ทั่วไปในระบบการศึกษาปัจจุบัน…

Citroen CX20 1988

Citroen CX… รักแรกในรอยล้อ

Citroen CX ทุกโมเดลย่อย ล้วนใช้ช่วงล่าง Hydropneumatic ที่ต้องยกตัวก่อนล้อหมุนและยุบตัวเมื่อดับเครื่องจอด ซึ่งแม้แต่ลูกหมาตัวเล็กๆ ก็ลอดเข้าไปนอนใต้ท้องยามจอดไม่ได้… ช่วงล่างของ Citroen XC สามารถทรงตัวได้แม้ยางรั่วที่ความเร็วย่านขับขี่ปกติ และยังสามารถทรงตัววิ่งแบบ 3 ล้อที่ความเร็วต่ำๆ ได้ด้วย

support umbrella

Kindness Personality… บุคคลิกจากจิตใจอันงดงาม #SelfInsight

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าตนเป็นคนจิตใจดี และ เชื่อว่ามีคนมากมายได้รับโอกาส หรือ แม้แต่ทรัพยากรบางอย่างจากความเป็นคนจิตใจดีงามของตน หรือ จากตน รวมถึงแรงกายแรงใจของตน… ซึ่งคนที่เชื่อว่าตนจิตใจดีส่วนหนึ่ง จะมีความคิดและพฤติกรรม “ตำหนิผู้อื่น” เรื่องจิตใจดีตอบคืนตนอยู่ด้วย

strategies learning

How to Develop a Learning Contracts… พัฒนาพันธการเรียนรู้

แนวคิดของ Learning Contracts นั้นดูเหมือนง่าย ซึ่งความจริง Learning Contracts นั้นเรียบง่ายจริง แต่ประสิทธิภาพตามบริบทและรายละเอียดของ Learning Contracts มีคุณค่าที่สำคัญอยู่ในกระบวนวิธี หรือ Method “การให้เกียรติ” โดยเฉพาะการให้เกียรติขั้นตอนในการสร้างพันธการเรียนรู้ ซึ่งการข้ามขั้นตอนอาจส่งผลให้เกิดการสื่อสารผิดพลาด… และความผิดหวัง!