The Pleaser… เอาใจเขาจนลืมใส่ใจเรา #SelfInsight

คนน่ารักและดีไปหมดกับคนรอบข้าง ซึ่งดูแลใส่ใจคนอื่นถึงขนาด “ต้องตามใจคนอื่นตลอดเวลา” ถึงแม้จะมีบางเวลารู้สึกเจ็บปวด หรือ เศร้าใจกับบทบาทและสถานะของตัวเองในสายสัมพันธ์ที่ตัวตนและความต้องการถูกลากไปกับ “ความต้องการ” ของคนอื่นๆ รอบข้าง

มนุษย์ตามเอาใจคนอื่นตลอดเวลา หรือ The Pleaser หรือ People Pleaser จึงเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่หาความสุขได้ยาก เพราะความเป็นตัวของตัวเองได้ถูกกดทับ หรือ อาจจะถึงขั้นถูกทำลายตัวตนจากเงื่อนปมบางอย่าง โดยหันหลังให้ความต้องการของตัวเองอย่างสิ้นเชิงจนกลายเป็นคน “อะไรก็ได้” กับทุกคนรอบข้างรวมทั้งตัวเอง…

ซึ่งถ้าอธิบายด้วย Maslow’s Hierarchy of Needs อันเป็นพื้นฐานจิตวิทยาที่อธิบาย “ความต้องการที่แท้” ที่ทุกๆ คนมีเหมือนกัน… ในคนที่ต้องเอาใจคนอื่นตลอดเวลา หรือ ได้แต่ตามใจคนอื่นเสมอ จึงไม่เหลือตัวตนเพราะไม่มีความต้องการ หรือ Need ของตัวเองเลยในตารางชีวิต ซึ่งยากที่จะมีความภาคภูมิใจในตนเองในที่สุด ซึ่งบั่นทอนให้จิตใจได้ถึงขั้นหาความสดชื่นแจ่มใสมาชุบชูใจตัวเอง นานวันเข้าก็จะเห็นร่างกายเจ็บป่วยได้สารพัดอาการจนเกินบรรยาย

ประเด็นก็คือ เมื่อคนๆ หนึ่งวุ่นวายอยู่แต่กับความต้องการของผู้อื่นจนเข้าขั้น People Pleaser หรือ The Pleaser… คนๆ นั้นจะให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่นมากกว่าความต้องการของตน ซึ่งคนๆ นั้นมักจะต้องเป็นฝ่าย “ปรับตัวอย่างมาก” เพื่อแลกกับการยอมรับและปฏิกิริยาเชิงบวกจากคนอื่นๆ ซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาของตัวเองได้ หรือ อาจจะทับถมปัญหาของตัวเองยิ่งกว่าเดิมก็ได้… ซึ่งนักจิตวิทยาได้นิยามบุคลิกภาพแบบให้ความสำคัญกับความต้องการของคนอื่นๆ เหนือกว่าความต้องการของตนเองว่า Sociotropy และ มักจะมีอาการทางจิตบางรูปแบบ หรือ หลายรูปแบบอยู่ด้วย เช่น

  • Anxiety and Depression หรือ ความวิตกกังวล และ ซึมเศร้า อันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพจิตหลายอย่างที่สามารถสร้างผลกระทบได้ไม่จำกัด
  • Avoidant Personality Disorder หรือ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลีกเลี่ยง ซึ่งต้องการหลีกเลี่ยงสังคม รู้สึกบกพร่อง และยังอ่อนไหวต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือการปฏิเสธ ปลีกตัวและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลุ่ม
  • Borderline Personality Disorder หรือ BPD หรือ ภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง ซึ่งเป็นพวก “สามวันดี สี่วันเศร้า” คล้ายกับกลุ่มคนที่ป่วยเป็นไบโพลาร์แบบ “คุ้มดีคุ้มร้าย” เพียงแต่ BPD หรือ บุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่งมักจะไม่มีกิริยาร้ายกาจใส่ผู้อื่น นอกจากจะปลีกตัวและซึมเศร้าแทน
  • Codependency หรือ Dependent Personality Disorder หรือ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบพึ่งพิง ซึ่งเชื่อว่าตนเองต้องได้รับการโอบอุ้มดูแลจากคนนั้นคนนี้จนต้องเอาอกเอาใจ

การเป็น The Pleaser โดยต้องเอาใจคนอื่นไปหมด จนไม่ได้ใส่ใจตนเองถึงขั้นกลายเป็นบุคลิกภาพนี้… โดยส่วนใหญ่จะพบในบรรยากาศที่ทำงานส่วนมากที่มี “ชนชั้น หรือ Hierarchy” ในการควบคุมดูแลองค์กร โดยมักจะเห็น “ความเครียดระดับ Burnout หรือ หมดใจ หรือ หมดไฟในการทำงาน” และอยู่ไปเพื่อรอ “สนองความต้องการ” ของนาย หรือ ผู้บังคับบัญชาไปวันๆ ก็พอแล้ว

ส่วน The Pleaser ในกลุ่มเพื่อนและครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาสายสัมพันธ์ที่มักจะนำไปสู่ “เรื่องแย่ๆ ในชีวิต” มากมาย และ ยังมีอยู่มากในสังคมนั้น… โดยส่วนตัวมองว่าเป็น “ความรักและความใส่ใจ กับ ความเห็นแก่ตัว” ที่สายสัมพันธ์ใกล้ชิดระดับสายเลือด และหรือ เพื่อนฝูง… ควรตอบแทนสมาชิกในสายสัมพันธ์ที่อ่อนแอเกินกว่าจะปกป้องความต้องการของตน โดยสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการ “ไม่เห็นแก่ตัว” จนซ้ำเติม The Pleaser ให้ป่วยกว่าเดิมจนหาความสุขไม่ได้… ซึ่งคนปกติไม่ต้องเสียสละอะไรมากมาย

ส่วน The Pleaser… รักตัวเองให้เป็นก็พอ!

References…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published.