The Roadmap of Vision for Student Mindset

Road Map

การเรียนรู้ถือเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งที่ต้องมี “เป้าหมาย…” ถือเป็น Journey หรือการเดินทางสะสมประสบการณ์ภูมิรู้ ที่การรู้และเข้าใจ “เป้าหมาย” ว่าจะเรียนไปถึงไหนเพื่อไปทำอะไรต่อ คือแรงโน้มถ่วงสำคัญต่อทัศนคติเชิงบวก ซึ่งเป็น Growth Mindset ที่สำคัญต่อการเรียนรู้… และเห็นภาพความสำเร็จของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น

ประเด็นก็คือ… “เป้าหมาย” จากหลายกรณีห่างไกลจากจุดเริ่มต้น จนแรงโน้มถ่วงเข้าหาเป้าหมายถูกรบกวนจากแรงอื่นที่อยู่ระหว่างเส้นทางก่อน แค่ลองนึกถึงเด็กประถมที่อยากเป็นหมอ ที่ต้องเตรียมตัวเพื่อให้จบมัธยมปลายด้วยคุณสมบัติพร้อมจะเข้าเรียนแพทย์ศาสตร์ที่ไหนสักแห่ง แค่ช่วงเวลาจากประถมศึกษาถึงมัธยมปลายก็ใช้เวลานับสิบปี… และไม่มีอะไรรับประกันว่าจะสอบเข้าเรียนแพทย์ศาสตร์ได้ด้วยซ้ำ ซึ่งการ Focus เป้าหมายระยะไกลขนาดนั้น อาจจะไม่เหมาะสมจะเลือกเป็นแรงโน้มถ่วงระหว่างทางเท่าไหร

ในหนังสือ The Student Mindset ของ Steve Oakes และ Martin Griffin ที่ขับเคลื่อน Learning Journey ผ่านโมเดลการเรียนรู้ชื่อ VESPA Model… จึงละเอียดอ่อนกับ V ตัวแรกในโมเดลที่มาจาก Vision ที่ต้องพิจารณาบริบทของ Vision หรือวิสัยทัศน์ให้เข้าใจแรงดึงดูดจากเป้าหมาย โดยเฉพาะ Vision ที่มองเป้าหมายระยะไกล ที่ทุกคนเข้าใจว่าถูกรบกวนจากปัจจัยแวดล้อมได้ง่ายมาก

คำแนะนำคือ… ถ้าเป้าหมายยังไกลเกินไป ก็ให้หันมาสนใจ Roadmap หรือเส้นทางก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่เส้นทางนั้นจะพาเราเข้าใกล้เป้าหมายได้เช่นเดิม ซึ่ง Roadmap ในที่นี้จะหมายถึง การทำเส้นทางเข้าใกล้เป้าหมายเป็นช่วงๆ ที่มีความสำเร็จรออยู่ไม่ไกล… เหมือนการขับรถจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ อาจสร้าง Roadmap ช่วง 3 ชั่วโมงแรกต้องไปให้ถึงพรหมบุรี แวะกินกุ้งแม่น้ำตัวโตๆ เผาสดแถววัดตราชูก่อน… ซึ่งการทำ Roadmap เพื่อศึกษาเรียนรู้ก็ใช้แนวคิดเดียวกันคือ… หั่นเส้นทางถึงจุดหมายยาวๆ ให้สั้นลง ใส่รายละเอียดให้มากขึ้น และออกเดินทางโดยไม่ลังเล

ใน VESPA Model แนะนำให้ “บันทึกเป้าหมายลงสมุด” โดยเฉพาะเป้าหมายที่เลือกไว้จากแรงจูงใจ 3 อันดับแรกที่เลือกได้จากแรงจูงใจทั้ง 15 แรงในบทความตอน 15 Possible Motivations… พลังงานขับเคลื่อนพฤติกรรมการเรียนรู้ และเส้นทางที่เลือกไว้จาก 5 Roads of Vision Activity แล้วนำเป้าหมายและทางเลือกมาแบ่งเป็นตอนๆ บนเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมาย… ใส่แผนการและรายการดำเนินการ หรือ To-Do-List ในแต่ละช่วงของเส้นทาง

ผมมีภาพ Roadmap ตัวอย่างจากหนังสือ The Student Mindset ของ Steve Oakes และ Martin Griffin มีให้ดูเป็นตัวอย่างตามภาพประกอบด้านล่างเลยครับ

ที่เหลือก็ลองเขียนขั้นตอนรายละเอียดที่นักเรียนต้องทำและอยากทำบน Roadmap ในแต่ละช่วง หรือ Step เป็นโครงร่างเอาไว้… ที่ขาดไม่ได้คือ Why ซึ่งเป็นแก่นของเป้าหมายและเส้นทางการเรียนรู้ “ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้แผนหรือ To-Do-List จะต้องปรับตามบริบทบ้างในอนาคต” 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวัน

Recent Posts