The Street As Platform #ReImagine

Woven City

การออกแบบ Smart City จากทั่วโลกถือเป็นวาระสำคัญที่สุดต่อการคงอยู่ และ ก้าวต่อไปของอารยธรรมมนุษยชาติ เพราะเมืองกับการเติบโตของเมืองคือพัฒนาการทุกอย่างและทุกด้านของมนุษย์ รวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน… ซึ่งการพัฒนาเมืองในยุคถัดไป ที่เหลือแต่การใส่เทคโนโลยีให้โครงสร้างเมือง เพื่อตอบสนองและสอดคล้องต่อการอยู่อาศัยของผู้คน ที่นับวันจะหลั่งไหลเข้าเมืองมากขึ้น

ประเด็นวิสัยทัศน์ในการออกแบบเมืองระดับ Smart City มีประเด็นและมิติให้พูดถึงมากมายไม่รู้จบ กล่าวเฉพาะประเด็นคมนาคมขนส่ง เพียงเฉพาะมิติของการพัฒนาโครงข่ายถนนเพียงมิติเดียว ทั้งสำหรับเดินเท้า ปั่นจักรยาน และ ใช้พาหนะสำหรับถนนทุกรูปแบบ… หรือก็คือการออกแบบผังเมืองเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตอีกหลายสิบปีนั้น… รายละเอียดระดับวิสัยทัศน์ไปจนถึงแผนงานต่างๆ ยังเหลืออะไรที่ต้องเรียนรู้และสร้างสรรค์อีกมากมาย

Dan Hill… กรรมการผู้อำนวยการ และ Chief Design Officer จาก Catapult ซึ่งเชี่ยวชาญการออกแบบเมืองและพื้นที่อยู่อาศัยจากอังกฤษ… โดย Dan Hill ได้ตีพิมพ์งานค้นคว้าอิสระจากคำถามที่ว่า… เมืองอัจฉริยะซึ่งหนีไม่พ้นต้องขับเคลื่อนผ่านอัลกอริธึมที่ได้จากข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data จะพัฒนาเติบโตซับซ้อนแตกแขนงเป็นอะไรได้บ้าง… โดยมีจิตนาการถึงความเงียบสงัดบนท้องถนนที่มีแต่ยานยนต์ไฟฟ้า โดรน และ พื้นที่สีเขียวชอุ่มของพันธ์ไม้ทั้งในทางและริมทาง จนเปลี่ยนเมืองแบบที่เคยเป็นไปสู่เมืองที่ยังยืน และ เป็นมิตรกับพลเมืองขั้น Citizen-Centric Smart Cities หรือ เมืองอัจฉริยะแบบพลเมืองเป็นศูนย์กลาง… แทนที่จะเป็นไฟจราจรเป็นศูนย์กลาง หรือ ด่านลอยคอยปรับเป็นศูนย์กลางอย่างบางประเทศ

ประเด็นก็คือ…​Dan Hill ค้นไปค้นมาจากมิติต่างๆ ของความเป็นไปได้ที่จะเห็นอะไรเกิดขึ้นกับเมืองในอนาคตนั้น… ล้วนพา Dan Hill เริ่มต้นที่ท้องถนนและวนไปเวียนมาเพื่อกลับมาที่ถนนอีกครั้ง ทำให้มิติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ Smart City ล้วนอยู่บนถนนไม่ต่างจากยุคขนส่งทางคลองและแม่น้ำ หรือ ยุคใช้รถใช้ถนนแบบมีปั๊มน้ำมันข้างทาง

Dan Hill จึงนำเสนอและเผยแพร่แนวคิด The Street as Platform 2050 โดยมองเมือง และ การเติบโตของเมืองถูกเปลี่ยนเป็น Smart City เหมือนกันหมดจากเทคโนโลยีที่ผู้คนนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน… ซึ่งเมืองก็จำเป็นต้อง Upgrade ถนนสายเดิมในเมืองให้กลายเป็น Dynamics Shape หรือ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปทรงให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริงได้หลากหลาย ทั้งเป็นเส้นทางสัญจร สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง หรือ แม้แต่พื้นที่รับน้ำฝนและทางระบายน้ำเมื่อยามน้ำหลากท่วม โดยยังสามารถเติมเต็มด้วยพุ่มไม้ ยอดหญ้า ให้เขียวสดหลากสีสันอย่างสวยงามไม่รู้จบ

จินตนาการของ Dan Hill ค่อนข้างเพ้อเจ้อถ้าคิดตามด้วยตรรกะทั่วไป แต่ถ้ามองแบบคนจะทำหนังโลกอนาคตที่เชื่อว่ามีเมืองที่รถวิ่งยังไงก็ไม่ชนคน หรือ คนเดินอยู่ริมถนนก็ไม่ต้องระแวงมอเตอร์ไซค์ขับย้อนศรบนทางเท้ามาชน… อาหารสั่งส่งและสินค้าสั่งซื้อมาถึงมือด้วยการขนส่งทางโดรน หรือ หุ่นยนต์ส่งของเหมือน Smart Hotel ในเซินเจิ้น

ประเด็นก็คือ… แนวคิดคล้ายกันนี้มีการออกแบบทำเป็นโครงการขนาดใหญ่ในญีปุ่นภายใต้ชื่อ Woven City ของ Toyota บนพื้นที่ 175 เอเคอร์ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ โดยสร้างเป็น Prototype City of The Future หรือ ต้นแบบเมืองแห่งอนาคต ซึ่งมีแผนจะให้มีคนอาศัยอยู่จริงกว่า 2000 คน และใช้ยานยนต์ไร้คนขับ บนถนนที่ออกแบบด้วยนวัตกรรมสุดล้ำหน้าโดยไม่เปิดเผยรายละเอียด… รวมทั้ง Smart Home และ หุ่นยนต์ โดยมีระบบคมนาคมขนส่งที่ออกแบบใหม่หมด… Akio Toyoda ในฐานะ CEO ของโตโยต้าได้ขึ้นเวทีแนะนำโครงการในงาน CES 2020 หรือ งาน Consumer Electronics Show ปี 2020 มีขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2020 ที่ Las Vegas… โดยแจ้งด้วยว่า Woven City ของ Toyota ไม่ใช่วิสัยทัศน์… แต่เป็นแผนงาน

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… เมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองถูกมองผ่าน “อารยธรรมเมือง” วิถีใหม่ โดยกลับไปคิด ณ จุดเริ่มต้นแบบ First Principal เพื่อนับหนึ่งกันใหม่… ทั้งหมดนั้นมีสิ่งที่น่ากังวลใจอยู่เพียงประเด็นเดียวเท่านั้นในมุมมองของผมก็คือ… ทั้งหมดน่าจะเกิดขึ้นจริงเร็วก่อนปี 2050 ค่อนข้างชัดครับ

ผมเชื่อแบบนั้น!!!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Pyramid Design

SCQA For Active Learning… แนวคิดการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จะถูกเรียกว่า Active Learning ในขณะที่ ประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม ก็ถูกเรียกว่า Passive Learning ที่สำคัญกับรูปร่างและความสมบูรณ์ของปิรามิดโดยรวม โดยให้ Active Learning เป็นฐานชั้นล่างทั้งหมด และ Passive Learning ช่วยเติมเต็ม

Food Waste

Food Waste… ขยะอาหาร #FridaysForFuture

ประเด็นขยะอาหารที่เน่าเสียเป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคัดแยกขยะที่ปนเปื้อนขยะอาหารเน่าเสีย ซึ่งกลไกการคัดแยกขยะทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน… ไม่สามารถจัดการขยะคลุกเศษอาหารเน่าเสียได้จนถึงขั้นระบบล้มเหลวก็มี… และนั่นทำให้ขยะส่วนใหญ่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จนกลายเป็นภูเขาขยะอยู่ทั่วโลกอย่างในปัจจุบัน

Banana

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยืดอายุผักผลไม้และสินค้าอาหารสำหรับ OTOP/SME

การผลิตสินค้าออกจำหน่ายในปริมาณมากๆ หลายกรณีตัวสินค้าเองมีความสำคัญน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า… และหลายกรณีที่การพัฒนาสินค้าและธุรกิจของ OTOP หรือ SME วนเวียนอยู่กับบรรจุภัณฑ์มากกว่าตัวสินค้าเอง เพื่อให้ได้สินค้าที่พร้อมขายและเหมาะสมต่อการนำสู่ตลาด… บรรจุภัณฑ์จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่คนทำ OTOP หรือ SME จะต้องสนใจให้มาก โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับของสดและอาหารแปรรูปทั้งหลาย

Bank Loan

สินเชื่อฟื้นฟู ดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีเพื่อ SMEs #RederSMEs

สินเชื่อฟื้นฟู เปิดกว้างคุณสมบัติบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กู้ได้ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ กำหนดวงเงินขอสินเชื่อต่อราย สำหรับลูกค้าเดิม ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคาร ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หรือ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า… หากเคยได้รับวงเงิน Soft Loan เดิมตามตามพระราชกำหนดการให้นับรวมด้วย… โดยไม่เป็น NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และสำหรับลูกค้าใหม่ ที่ไม่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงิน ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขอสินเชื่อได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท