The Two Pizza Team and Amazon Culture… ทีมขนาดพิซซ่า 2 ถาดและวัฒนธรรมอเมซอน #ExtremeLeadership

Two Pizza Team เป็นวัฒนธรรมองค์กรรุ่นบุกเบิก Amazon ที่ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้งได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการทีม และ ใช้จัดการกิจการภายในให้เกิดพลวัตรในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดกลไกการทำงานที่มีความคล่องตัวสูง และ ทำให้เกิดประสิทธิภาพถึงขีดสุดในการขับเคลื่อนในระดับทีม อันเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนองค์กร… ซึ่ง Jeff Bezos ออกแบบ และ ตั้งชื่อวัฒนธรรม Two Pizza Team เอาไว้เพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนงานที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน ต้องประชุมกัน และ ทำงานร่วมกันเป็นทีม… ควรทำด้วยจำนวนคนที่สามารถเลี้ยงพิซซ่า 2 ถาดอิ่ม… ก็ประมาณ 8–12 คน

ในมิติของจำนวนคนในทีมขนาด 8–12 คน ถือเป็นจำนวนสมาชิกทีมประสิทธิภาพสูงในหลากหลายภารกิจที่มีการใช้จำนวนคนขนาดเดียวกัน… กรณีการจัดหมู่รบทหารราบของกองทัพไทยจะใช้ทหาร 11 นาย ในขณะที่การจัดหมู่รบของหน่วยรบพิเศษ หรือ หมู่รบเคลื่อนที่เร็วในหลายๆ ประเทศก็จะใช้ทหารราว 7–9 นายตามภาระกิจ… ส่วน Two Pizza Team ของ Amazon ในทางเทคนิคมักจะมีตัวเลขจำนวนคนราว 10 คนบวกลบ โดยเป็นจำนวนคนที่ถูกแนะนำให้เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานในวาระหนึ่งๆ โดยมีกฏของการพูด และ นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมจะแนะนำให้พูดด้วยข้อมูลที่เขียนด้วยมือไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ ไม่ใช้สไลด์ ไม่ใช้มัลติมีเดีย… เพื่อให้คนอยากพูดในที่ประชุมต้องเตรียมมาพูดให้คนอื่นเข้าใจ

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… การประชุมด้วยจำนวนคนเพียง 10 คนบวกลบ จะทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันเป็นไปได้อย่างทั่วถึง ทำให้การนำเสนอข้อมูล และ การออกความเห็นในที่ประชุมสามารถรับรู้ได้ตรงกัน ทำให้การมอบหมายงานในที่ประชุมราบรื่น และ ชัดเจนพอที่จะนำไปขับเคลื่อนต่อ… ไม่ว่าจะนั่งประชุมที่โต๊ะ หรือ ล้อมวงคุยกันเร่งด่วนก็มักจะคุยกันได้เข้าใจ และ รู้เรื่องครบทุกคน

นอกจากนั้น… ข้อดีของ Two Pizza Team ยังลดปัญหาการอู้งาน หรือ Ringelmann Effect เพราะเกี่ยงความรับผิดชอบจากจำนวนคนที่มาก… หมดปัญหาการเสียเวลาไปกับสายการบังคับบัญชา และ ขั้นตอนแบบแผนที่เป็นทางการ หรือ Bureaucracy… ขับเคลื่อนวาระที่พูดคุยกันได้เร็ว และ ล้มเหลวด้วยค่าใช้จ่ายต่ำ

อย่างไรก็ตาม… การพูดถึง Two Pizza Team ซึ่งเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของวัฒนธรรม Amazon อาจจะไม่เห็นภาพความสำเร็จในระดับขับเคลื่อนนวัตกรรม และ การเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่เท่าไหร่… เพราะวัฒนธรรม Amazon ยังมีเรื่อง Day 1 Mentality หรือ คิดเหมือนวันแรกที่มาทำงานเสมอ รวมทั้งวัฒนธรรม Taking Ownership หรือ รับเป็นเจ้าภาพ ทั้งนวัตกรรม หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสร้าง… รวมทั้งวัฒนธรรม Single-Threaded Leaders หรือ การเป็นผู้นำแบบเธรดเดียว โดยมอบหมายให้ใครบางคนเป็นหัวเรือของ Two Pizza Team โดยตรงเพื่อให้สิ่งที่ Two Pizza Team ตกลงจะขับเคลื่อน สามารถเคลื่อนได้ทันทีภายใต้ความเห็นชอบของ Single-Threaded Leadership ที่นั่งประชุมอยู่ด้วยกัน… 

ความสำเร็จของ Two Pizza Team ที่เล่าขานกันจริงๆ จากวัฒนธรรม Amazon จึงสำคัญที่การหลอมรวมให้เป็นเนื้อเดียวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ที่สร้างพลวัตรอยู่ในวัฒนธรรม Amazon ภายใต้การบริหารจัดการด้วยความคล่องตัวสูง ขับเคลื่อนให้เร็ว และ ทรงพลัง… จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมที่คนนอกมองเข้าไปก็ได้แต่อิจจฉา… ซึ่งเรียนรู้ได้แต่ไม่ง่ายที่จะเลียนแบบ โดยเฉพาะเทคนิคการสร้าง และ ใช้เรื่องเล่าของวัฒนธรรม Amazon รวมทั้งการผลักดันทรัพยากรมนุษย์ทุกคนในวัฒนธรรม Amazon ให้ยินดีกับการขับเคลื่อนงานตลอดเวลาภายใต้วัฒนธรรม Takeaways แบบพางานไปกับตัวเพื่อทำให้เสร็จภายใต้บทบาท และ ความรับผิดชอบเต็ม

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts