Theory of Computer Based Instruction for Adults

Computer Based Instruction

งานวิจัยเรื่อง A Theory of Effective Computer-Based Instruction for Adults ของ Janis S. Lowe และ Elwood F. Holton จาก Louisiana State University พูดถึงประสิทธิผลของการใช้ CBI หรือ Computer Based Instruction ว่า… CBI จะเป็นหน่วยการเรียนย่อยๆ ที่มีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อรวบรวมความกระจัดกระจายของหน่วยความรู้ย่อยๆ เหล่านั้นมารวมกันสร้างเป็นองค์ความรู้

ท่านกำลังอ่านบทความชุด… ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งเรียบเรียงขึ้นเผยแพร่เป็นชุดความรู้แบบหลายตอน อ้างอิงหนังสือชื่อ The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development ของ Malcolm S. Knowles และคณะ… และตอนนี้เป็นประเด็น แนวทางการนำใช้ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ในแนวทางที่ 6 จาก 6 แนวทางหลัก… ซึ่งตอนนี้ผมยังอยู่กับเนื้อหาในหัวข้อ Effective Technology-Based Adult Learning ที่ทิ้งค้างไว้จากตอน Effective Technology-Based Adult Learning… ที่สุดของรูปแบบการจัดการศึกษาในผู้ใหญ่ ครับ…

ประเด็นที่จะพูดถึงในบทความตอนนี้ ผมอยากจะพามาคลี่ดูงานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ ที่โฟกัส Computer Based Instruction หรือ CBI กันก่อน… ซึ่งหนังสือ The Adult Learner ของ Malcolm S. Knowles และคณะ มีการเพิ่มเติมเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงภายหลังจากที่ ศาสตราจารย์  Malcolm S. Knowles เสียชีวิตจากไปแล้วพอสมควร

ประเด็นก็คือ… CBI ไม่ใช่แนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับการเรียนการสอนแบบไหนเลย แม้กระทั่ง Adult Learner… แต่ CBI เป็นมิตรกับความสะดวกสบายในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้บริบทเงื่อนไขที่เหมาะควร ซึ่งแปลตรงๆ ได้ว่า… ข้อด้อยก็มี ข้อดีก็เยอะ ซึ่งนักการศึกษาในปัจจุบันก็ไม่สามารถข้ามผ่าน Computer Based Instruction ได้อย่างชัดเจนแล้ว เพราะผู้เรียนทุกๆ Persona… ล้วนมี Computer ชุบชูการดำรงค์ชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารทั้งสิ้น

และนี่คือเหตุผลที่เราควรหันกลับมารีวิวทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Computer Based Instruction ด้วยความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทางเทคโนโลยี ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ล้มเหลวปั่นป่วนในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง… ทั้งฝั่งผู้สอนและผู้เรียน

ส่วนการใช้ทฤษฎีอื่นที่สัมพันธ์กับการศึกษาผู้ใหญ่ ที่หนังสือ The Adult Learner ของ Malcolm S. Knowles แนะนำไว้อย่าง… ทฤษฎี Deductive Theory Building ของ Robert Dubin… ทฤษฎี Criteria for Evaluating Theory ของ Cecil Holden Patterson หรือ C. H. Patterson… และแนวทาง Complete Discussion of The Process ที่ Janis S. Lowe และ Elwood F. Holton นำมาประยุกต์ใช้งาน… ในบทความนี้ต้องขอเว้นรายละเอียดไปเพื่อไม่ให้เนื้อหาซับซ้อนเชิงหลักการเกินจำเป็น

ซึ่งหลักการและทฤษฎีทั้งหมดที่หนังสือเอ่ยอ้าง ล้วนอธิบายผ่านโมเดลที่ชื่อ A Conceptual Model of Effective Computer-based Instruction for Adults ซึ่งเป็น Concept Model ที่นักการศึกษาสายเทคโนโลยีใช้เป็นหลัก ในการพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแบบ eLearning นั่นเอง…

โดยส่วนตัว… ผมใช้ Conceptual Model of Effective Computer-Based Instruction for Adults อ้างอิงงานตีพิมพ์หัวข้อ Blended Delivery Strategies for Competency-Based Training ของ Elwood F. Holton และคณะ… ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ปี 2006 โดยใช้กับการสร้างคอร์สอบรมพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผู้เรียนล้วนเป็นผู้ใหญ่

วิธีใช้ Effective Computer-Based Instruction Model ของ Elwood F. Holton “ในแบบที่ผมนำใช้… ย้ำว่าในแบบที่ผมนำใช้” จะเอาวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผูกกับ LO หรือ Learning Outcome ด้านขวาสุดก่อน แล้วย้อนทางมาดู CBI Design… ส่วนรายละเอียดด้านซ้ายของแกน Support ก็จะออกแบบยึด Self-directed Learning Resources ที่เชื่อมโยงกับ Learning Outcome… ที่เหลือจะเป็นของหรืองานที่ต้องทำเพื่อใช้สร้างหลักสูตร CBI/CBT ในแกน Design… โดยมี External Support ซึ่งส่วนตัวผม จะนิยามให้หมายถึงทีมและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องช่วยกัน “พัฒนา Instructional Control… Instructional Support… Screen Design และ Practice Strategy” ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ Learning Outcome มุ่งหวัง

ถึงตรงนี้ต้องเรียนทุกท่านว่า… อ่านแล้วยิ่งงงเป็นเรื่องปกติครับ แต่ถ้าอ่านแล้วเข้าใจถือว่าพิเศษไม่ธรรมดาทีเดียวเช่นกัน… ตอนหน้าผมจะพาไปตามดูรายละเอียดของ Conceptual Model of Effective Computer-Based Instruction for Adults เพื่อคั้นเอาศักยภาพของ CBI ไปตอบ LO หรือ Learning Outcome ด้วยกันครับ

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

edX

EDX.ORG… เปิดกว้างกับทางเลือกการเรียนรู้

edX กลายเป็นต้นแบบในการสร้างระบบนิเวศน์ทางการศึกษา ที่เปลี่ยนโครงสร้างการเรียนการสอนตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและบทเรียน ไปจนถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร คลอบคลุมทุกมิติทั้งฝั่งผู้สอนและผู้เรียน… โดยจัดการด้วย Scale ระดับนานาชาติที่นับวันจะมีสถาบันการศึกษามากมายจากทั่วโลกเข้าร่วม… ที่เราอาจจะได้เห็นแพล็ตฟอร์มขายความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยไม่มีห้องเรียนเป็นของตัวเองซักห้องในอีกไม่ช้า

evergreen leadership

Giving Leadership… ผู้นำรู้ให้ ย่อมได้ใจแน่นอน

ในบริบทที่มี “ผู้นำและผู้ตาม” นั้น หากเจาะเข้าไปดูเหตุผล หรือ Why ของการต้องเป็นผู้นำ… กับเหตุผล หรือ Why ของการยินยอมหรืออยากเป็นผู้ตามนั้น… ส่วนใหญ่จะพบเป้าหมายที่อยู่บนเส้นทางเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เป้าหมายเดียวกันอย่างสิ้นเชิงอีกด้วย

Impostor Syndrome

Impostor Syndrome… คับข้องสงสัยในตนเอง #SelfInsight

The Impostor Phenomenon ในวารสาร The International Journal of Behavioral Science ได้เปิดประเด็นเรื่อง “ผลกระทบทางจิตใจ” จากทัศนคติและมุมมองต่อตนเองของคนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นความเชื่อเบื้องลึกต่อตัวเองว่า… ฉันไม่เก่งพอ ไม่ดีพอ ไม่ฉลาดพอ ความรู้น้อย ทักษะต่ำ ขี้เหร่ อ้วนดำต่ำจน และอะไรอื่นอีกสารพัด ที่ทำลายความเชื่อมั่นส่วนตนจนกลายเป็นทุกข์ร้อนเคร่งเครียดในชีวิต

Segmentation Targeting Positioning

STP Marketing… กลยุทธ์แรกก่อนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด #SaturdayStrategy

เมื่อได้ข้อมูลจาการวิจัยทางการตลาดแล้ว นักการตลาดจะใช้ข้อมูลที่ได้ มาแบ่งส่วนเป้าหมายโดยกำหนดคุณลักษณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องแยกออกจากกัน เพื่อ “สร้างสาร และ ส่งสาร” ให้สอดคล้องกับแต่ละส่วนของตลาดที่แบ่งแยกได้ หรือ เลือกเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่สุด จากการแบ่งแยกตลาดออกมาได้… แล้วกำหนดเป้าหมาย และ วางตำแหน่งให้แบรนด์ หรือ สินค้า หรือ บริการ ให้สามารถ “เชื่อมถึงเป้าหมาย” ได้โดยตรง