Thornton 3Cs Leadership #ExtremeLeadership

Target

ทฤษฎีการนำในยุคข้อมูลข่าวสารท่วมท้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาทักษะผู้นำยุคใหม่ ทั้งที่มีการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรโดยสถาบันอย่างชัดเจน ทั้งที่มีการแนะนำและพูดถึงในระหว่างการอบรมสัมนา รวมทั้งที่มีเผยแพร่เป็นหนังสือ How-to มากมายนั้น… โดยสาระและรายละเอียดช่างหลากหลายแง่มุม ทั้งที่เต็มไปด้วยหลักการเหตุผล และ ข้อเท็จจริงที่ฟังแล้วน่าทึ่งก็มาก… รู้แล้วตะลึงงันก็มีอีกไม่น้อย

แต่การปรับบริบทการนำในโลกความจริง… หลายแนวคิดไม่ได้ง่ายในทางปฏิบัติ รวมทั้งใช้กับการนำในบางบริบท หรือ บางกลุ่มคนได้ค่อนข้างยาก จนถึงใช้ไม่ได้เลยก็มีมาก… โดยเฉพาะตำราฝรั่งและจิตวิทยาแบบฝรั่งที่คนไทย หรือ นักบริหารเก่งๆ ในเมืองไทยได้ยินแนวคิดแล้วขำก๊ากก็มี

แต่การนำ และ การเป็นผู้นำยุคใหม่ที่หลายอย่างผันผวนเปลี่ยนแปลงเร็ว จนไม่เหลือพื้นที่สุขสบายหนึ่งเดียว หรือ Static Confort Zone ให้ทีมไหนได้เป็น “เสือนอนกิน” ได้อีก… การปรับตัวเพื่อสร้าง Dynamic Comfort Zone แบบต่างๆ สำหรับทีม… จึงต้องการผู้นำที่สามารถ “ปรับ และ บูรณาการ” การนำอย่างเหมาะสม และ เป็นงานยิ่งกว่าในอดีตมาก

ประเด็นก็คือ… บริบทการนำเป็นทักษะเชิงบูรณาการที่จำเป็นต้องปรับสัดส่วนองค์ความรู้เพื่อการนำทุกรูปแบบ… ย้ำว่าทุกรูปแบบเพื่อให้เข้ากับบริบทที่เป็นปัจจุบันที่สุด… ทั้งสำหรับตัวผู้นำเอง และ ทีมภายใต้การนำซึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายด้วยกัน

Paul B. Thornton เจ้าของหนังสือ Be The Leader, Make The Difference ซึ่งวางขายมาตั้งแต่ปี 1999 เป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอแนวคิดการนำเชิงบูรณาการมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีก่อน โดย Paul Thornton ได้เสนอแนวคิดส่งเสริมภาวะการนำแบบ 3 Cs หรือ 3C Leadership Model เอาไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งประกอบไปด้วย Challenge หรือ เสนอความท้าทาย… Confidence หรือ เสริมสร้างความเชื่อมั่น และ Coaching หรือ เป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

Present a Challenge หรือ นำเสนอความท้าทาย

การเป็นผู้นำที่ยินดีกับ Comfort Zone หรือ พื้นฐานอยู่รอดปลอดภัย และ มองเห็นลูกทีมรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางโดยไม่รู้สึกเดือดร้อน… ซึ่งธรรมชาติของคนโดยเนื้อแท้ย่อมยากที่จะมีใคร “หาเรื่องใส่ตัว” แบบคิดจะทำนั่นทำนี้เพื่อท้าทาย หรือ ทำลาย Comfort Zone อันสุขสบาย… ผู้นำจึงต้องรับบทบาท “ผู้สร้าง และ สนับสนุนความท้าทายใหม่ๆ นอกเขต Comfort Zone หรือ เขตอยู่รอดปลอดภัยอย่างสงบสุขตามอัตภาพของทีม… ซึ่ง Paul Thornton เสนอให้ผู้นำลุกขึ้นมาทำหน้าที่ “ตั้งเป้าหมายสูงขึ้น… และสูงขึ้น” ท้าทายสมาชิก

Build Confidence หรือ เสริมสร้างความเชื่อมั่น

ทันทีที่ผู้นำ “ตั้งเป้าหมายสูงขึ้น” สิ่งที่เกิดทันทีในจิตใจและความคิดของสมาชิกทีมมักจะ “ตรงกันข้ามกับความท้าทาย” เสมอ… การจะสร้างกลไกเพื่อท้าทายการสร้างผลงานสูงกว่าเดิมต่อทีมนั้น… ผู้นำจำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขด้านขวัญกำลังใจ และ เงื่อนไขความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายใหม่… กรณีการปรับเป้าหมายสูงขึ้น โดยไม่มีบริบทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายใหม่ เหมือนให้ปีนต้นไม้สูงกว่าเดิม ด้วยบันไดเตี้ยเท่าเก่า… มันคงยากจะเป็นไปได้

Provide Coaching หรือ เป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

เป้าหมายนอก Comfort Zone โดยทั่วไปจะมีความซับซ้อนที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่าง ซึ่งบ่อยครั้งมักจะ “ขาดความสมบูรณ์แบบ หรือ อาจจะถึงขั้นผิดพลาดล้มเหลวก็ได้” ผู้นำจึงจำเป็นต้องทำหน้าที่โค้ช หรือ ผู้ฝึกสอน โดยพาสมาชิกทีมหาทางใหม่ หรือ พยายามใหม่ โดยไม่ทำตัวเป็นผู้ตัดสิน หรือ ทำตัวเป็นผู้พิพากษา หรือ เลวร้ายขั้นทำตัวเป็นเพชฌฆาตแบบเซมาฆ่าหมด

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Cyber Security

Cyber Security… 2020 and Beyond

ช่วงปลายปีต่อต้นปีแบบนี้… ก็มักจะมีข้อมูลข่าวสารว่าด้วยเทรนด์ต่างๆ ที่มีการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลมากมายเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์… และในหลายๆ กรณี การสรุปเทรนด์โน่นนี่ มาจากข้อมูล Big Data ที่ของใช้ในมือเราอย่างโทรศัพท์มือถือ ป้อนข้อมูลให้ Platform ต่างๆ ที่เราติดหนึบ โดยที่เราแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แพลตฟอร์มไหนเก็บและบันทึกข้อมูลอะไรของเราไปบ้าง

BCG Model

Bio-Circular-Green Economy #GreenSociety

ในการประชุมคณะกรรมการ BCG Model ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีการรายงานดัชนีเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Global Green Economy Index ของประเทศไทยที่ดีขึ้นจากเดิมอยู่ที่อันดับ 45 ในปี พ.ศ. 2557 มาอยู่ในอันดับที่ 27 ในปี พ.ศ. 2561 และ ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG Index มีอันดับดีขึ้นจากอันดับที่ 55 ในปี พ.ศ. 2560 มาอยู่ในอันดับที่ 43 ในปี พ.ศ. 2563

Critical Inner Voice

Critical Inner Voice… เสียงจากข้างในอันเป็นภัยกับตนเอง

เสียงวิจารณ์จากภายใน หรือ Critical Inner Voice หรือเสียงสะท้อนตัวเอง… มักจะเป็นเสียงความคิดด้านลบ จากทัศนคติ ข้อมูล ความเชื่อจนกลายเป็นข้อสรุปที่บั่นทอนทุกเรื่อง… ทั้งตัวตน… ความสามารถและการยอมรับจากคนอื่น ซึ่งเสียงเหล่านี้จะสงสัยและพาเราไปสู่ การปฏิเสธคุณค่าในตัวเอง การวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง หรือ Self-criticism… และมีภาวะเสพติดเสียงสะท้อนจากภายในบางด้าน จนนำไปสู่พฤติกรรมแปลกๆ สำหรับทุกคนรอบตัว

Alone in Snow

หนาวเนื้อ… #เพลงดังยังจำ 005

อากาศหลังวันพ่อแห่งชาติเย็นลงอย่างรวดเร็วจนเตรียมเสื้อผ้าอุ่นๆ แทบไม่ทัน… แต่ก็รู้สึกผ่อนคลายและโล่งใจว่ายังมีลมหนาวให้หายใจและได้คิดถึงช่วงเวลาดีๆ จากไอหนาวเหมือนที่ผ่านมาได้บ้าง… และ Playlist สำหรับอากาศแบบนี้จะต้องมีเพลงดังในอดีตอย่าง “หนาวเนื้อ” แทรกในรายการเพลงสำหรับใช้ชีวิตคืบคลานบนถนนยามค่ำไปด้วย