Photo by RODNAE Productions from Pexels

Toxic Relationship… ความสัมพันธ์ฉันท์พิษ #SelfInsight

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่เกิดมาพร้อมสายสัมพันธ์ทางสายเลือด… เติบโตบนสายสัมพันธ์ครอบครัว และ เติบใหญ่บนสายสัมพันธ์ทางใจในรูปแบบ และ ระดับต่างๆ ซึ่งทั้งหมดก็คือ “เครือข่ายสังคม” ของแต่ละคนที่ต้องมีทั้งสายสัมพันธ์ทางสายเลือด ครอบครัว และ สัมพันธ์ทางใจ โดยความสัมพันธ์ทั้ง 3 ประเภทล้วนเชื่อมโยงกับทุกข์สุขของคนๆ นั้นเสมอ

ประเด็นก็คือ… เครือข่ายสังคมตลอดอายุขัยของคนๆ หนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม… มีน้อยมากที่จะมอบให้กันได้แต่ความสุขและความพอใจล้วนๆ ให้ได้ตลอดไป… หลายคนโชคร้ายถึงขั้นเจอพิษจากสายสัมพันธ์ทางสายเลือดทั้งพ่อแม่ลูกและพี่น้อง… ในขณะที่หลายคนเจอปัญหาจากสายสัมพันธ์ระดับครอบครัวซึ่งอยู่ร่วมบ้าน หรือ ร่วมใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันร่วมกัน ทั้งที่สัมพันธ์กันทางสายเลือด และ สัมพันธ์กันผ่านการพึ่งพา… ซึ่งสายสัมพันธ์ทางสายเลือด กับ สายสัมพันธ์ในครอบครัวนี่เอง ที่เป็นรากฐานให้สายสัมพันธ์แบบที่ 3 คือสายสัมพันธ์ทางใจที่คนๆ หนึ่งจะเปิดตัวสู่สังคมนอกครอบครัว… เพื่อสร้างความสุขเพิ่มขึ้น หรือ แย่หน่อยก็เพิ่มทุกข์ยิ่งกว่าเดิม

ข่าวดีคือ… คนส่วนใหญ่ที่ต้องการสายสัมพันธ์ทางใจ มักมีความพร้อมมากพอที่จะ “แบ่งปัน” สายสัมพันธ์ทางใจทั้งทุกข์สุข… เว้นแต่กับบางคนในบางรูปแบบความสัมพันธ์ ที่อาจจะ “บกพร่องจนไม่มีความสุขมาแบ่งปันใคร” แถมยังนำความร้อนรนมาก่อปัญหาให้เดือดเนื้อร้อนใจอย่างสม่ำเสมอ จนปรากฏเห็นเป็นความขัดแย้งแบบต่างๆ อย่างชัดเจน… ซ้ำเดิม และ ไม่มีทางจะจบสิ้น

คน และ พฤติกรรมสร้างความขัดแย้งให้สายสัมพันธ์ซ้ำๆ มีมากมายให้แจกแจง และ พูดถึงได้ไม่รู้จบ… ซึ่งแต่ละพฤติกรรมกับคู่สายสัมพันธ์ก็จะสร้างความขัดแย้งได้ไม่เท่ากัน… บางคู่แค่ข้ามถนนไม่รอก็โกรธกันไปตลอดชีวิต ในขณะที่บางคู่จับมือพาวิ่งข้ามถนนก็เลิกคบเพราะคิดว่าอีกฝ่ายดูแคลนความสามารถในการดูแลตัวเอง… ซึ่งทุกคู่ความสัมพันธ์จำเป็นต้องเรียนรู้กันไป และ ทำความเข้าใจระหว่างกันไป… เพียงแต่ต้องระมัดระวังพฤติกรรมที่จะสร้างความขัดแย้งให้สายสัมพันธ์ซ้ำๆ ทั้งที่ตนเองสร้างใส่คนอื่น และ จากคนอื่นที่รู้ตัว และ ไม่รู้ตัวว่ามีพฤติกรรมความสัมพันธ์ที่เป็นพิษร้ายแรงต่อสายสัมพันธ์ เช่น

  1. Scorecard Relationship หรือ ความสัมพันธ์แบบจิกทุกรายละเอียด… จะเป็นพฤติกรรมยกเอาเรื่องเก่าๆ เรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพาลให้ขัดแย้งวุ่นวายแบบนิดก็ไม่ได้ หน่อยก็ไม่ดี
  2. Passive Aggressive Relationship หรือ ความสัมพันธ์แบบเงียบไว้แต่ผูกใจเจ็บ… จะเป็นพฤติกรรมสะสมความไม่พอใจ กระทั่งถึงวันหนึ่งก็จะปะทุออกมาในระดับ “เอาคืน” 
  3. Hostage Relationship  หรือ ความสัมพันธ์แบบตัวประกัน… จะเป็นพฤติกรรมข่มขู่คู่สายสัมพันธ์โดยต่อรอง และ กดดันด้วย “การทำลายบางอย่าง หรือ ทุกอย่างแลกเปลี่ยน” 
  4. Blaming หรือ กล่าวโทษ… จะเป็นพฤติกรรมกล่าวโทษทุกอย่าง และ ทุกคนบนโลกนี้ได้หมด ยกเว้นตัวเอง

นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดของ “พฤติกรรมไม่เหมาะสม และ ไม่ดีต่อความสัมพันธ์” อีกมาก ที่คนมากมายยังปฏิบัติต่อกันโดยไม่ใส่ใจ… ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่คนๆ หนึ่ง “มีแต่ได้กับได้” จากความสัมพันธ์ และ สายสัมพันธ์ที่ตนเองเกี่ยวพันอยู่ทุกรูปแบบ… ไม่ว่าจะรู้ตัว หรือ ไม่รู้ตัว ว่า “คนอื่นๆ ได้อะไร และ เสียอะไร” ให้ความสัมพันธ์กับคนๆ นั้นบ้าง… จงรู้ไว้เถอะว่า สายสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นไม่เหลือความสมดุลย์อีกแล้ว และ ได้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ หรือ Toxic Relationship ซึ่งพร้อมจะทำร้ายคน และ ทำลายความสัมพันธ์ในวันใดวันหนึ่ง… แน่นอน!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts