นโยบายเกษียณอายุเกษตรกร… เพื่อสิ่งแวดล้อม #FridaysForFuture

UK AgTech

งานในไร่ในนามันหนัก… เกษตรกรทั่วโลกมักจะบอกแบบนี้เหมือนๆ กันหมด และอาชีพเกษตรกรทั่วโลกก็เจอปัญหา “งานหนัก รายได้น้อย คุณภาพชีวิตต่ำ” เหมือนกันหมด ไม่เว้นแม้แต่เกษตรกรในอังกฤษ

Charles George Eustice ในฐานะเลขาธิการสภาสิ่งแวดล้อมอังกฤษได้แถลงเกี่ยวกับนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมล่าสุด โดยพุ่งเป้าไปที่เกษตรกรวัยเกษียณซึ่งยังคงทำการเกษตรในแบบดั้งเดิม และต่อต้านแนวทาง New Green Methods หรือ เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกมิติ

โดยรัฐบาลอังกฤษเสนอโปรแกรม “ปลดเกษียณเกษตรกร” ด้วยการเสนอเงินตอบแทนตั้งแต่ 50,000-100,000 ปอนด์ หรือ ราว 2.2-4.5 ล้านบาท… คำนวณตามขนาดที่ดินทำกินเดิมที่ต้องเลิกทำและเกษียณไปกับเงินบำเน็จตอบแทนก้อนนี้

การสำรวจของอังกฤษพบอายุเฉลี่ยของเกษตรกร ที่รัฐบาลอังกฤษต้องใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุนอยู่ในปัจจุบัน มีอายุเฉลี่ยสูงถึง 59 ปี… และ 40% มีอายุมากกว่า 65 ปีแล้ว… และ เกษตรกรอย่างน้อย 75% หรือ 3 ใน 4 จาก 360 ราย… สนใจจะรับเงินจากรัฐบาลเพื่อเกษียณตัวเองออกจากการทำกสิกรรม 

และความคาดหวังของรัฐบาลอังกฤษที่จะได้เกษตรกรรุ่นใหม่ เข้ามาแทนเกษตรกรรุ่นเก่าที่เกษียณไป… ซึ่งจะเปิดรับกับการทำเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าเกษตรกรสูงอายุ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาจากเกษตรกรรมพื้นฐานไปสู้เกษตรกรรมเพื่อการค้า และสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้ดีกว่า 

นโยบายแบบนี้จะมาถึงชาวนาเผาฟางเก่าเพราะกลัวติดล้อรถไถในเมืองไทยบ้างมั๊ยน๊ะ?

#FridaysForFuture ครับ!

References… 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Hate

The Philosophy of Hatred… ศาสตร์แห่งความเกลียดชัง #SelfInsight

ความเกลียดชังมีอยู่ทุกที่ที่มีคน และเป็นส่วนหนึ่งของคนทุกคนไม่ต่างจากกลิ่นตัวที่มีอยู่เสมอ จนต้องอาบน้ำชำระล้างเป็นประจำ และ ยังต้องรู้จักใช้เครื่องสำอางค์หรือของหอมมาปรุงแต่งเพิ่ม… โดยส่วนตัวจึงมองอารมณ์เกลียดชังเหมือนกลิ่นตัวที่ต้อง “หมั่นชำระล้าง” เพื่อไม่ให้ “ความไม่พึงพอใจ” พอกพูนกลายเป็นความเกลียดชังเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า จนกลิ่นกายกลายเป็นเหตุให้ถูกเกลียดชังรังเกียจจากคนส่วนใหญ่หรือทั้งหมด

Andragogy

Andragogical Model… วิธีสอนผู้ใหญ่

นิยามคำ 3 คำอย่าง Learning, Education และ Study เพื่อแยกความต่างเมื่อต้องอธิบาย “บริบท” ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกรอบการเรียนการสอนและการศึกษาในยุคที่ Learning, Education และ Study ไม่จำเป็นต้องเกิดในบริบทเดียวกันอีกแล้วก็ได้… โดยเฉพาะคำว่า Education ที่มีสถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกิด Study และ Learning

H2 FCEV

Fuel Cell Electric Vehicles… EV 2.0 #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Fuel cells หรือ เซลล์เชื้อเพลิง จะผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการหลอมโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนเข้าด้วยกันจนกลายเป็นน้ำ ซึ่งจะมีการกระตุ้นอิเลคตรอนระหว่างขั้ว Anode ซึ่งมีสถานะเป็นขั้วลบ ซึ่งทำปฏิกิริยาเมื่อมีการผ่านไฮโดรเจนเข้าไป… กับขั้ว Cathode ซึ่งมีสถานะเป็นขั้วบวก และทำปฏิกิริยาเมื่อผ่านอ๊อกซิเจนเข้าไป…

Sit up

K-SPA… เครื่องมือฟันฝ่าอุปสรรค

แนวคิดของ Steve Jobs ว่าด้วย Connecting The Dots ซึ่งแฟนพันธ์แท้ของ Steve Jobs จะทราบดีว่า… เขาอธิบายความสำคัญของจุดเล็กๆ ในจังหวะชีวิตคนๆ หนึ่ง ที่เรียนรู้สะสมทักษะประสบการณ์มากมายเหมือนสะสมจุดเล็กเป็นทุนประดับปัญญาความสามารถเอาไว้… จนสามารถนำมาต่อใช้เป็นความคิดสร้างสรรค์มากมายได้เหมือนชิ้นส่วนของเล่น LEGO ที่คนมีชิ้นส่วนมากก็สามารถประกอบจินตนาการเป็นผลงานชิ้นใหญ่ๆ ให้ตัวเองได้