โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อความเท่าเทียมกับยูนิลีเวอร์ #RederSMEs

Uniliver สสว

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ เครือยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้ร่วมเปิดตัว โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อความเท่าเทียมในสังคมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และ ความเท่าเทียมทางสังคม ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UNSDG หรือ United Nations Sustainable Development Group

โดยโครงการนี้จะเป็นโอกาสที่ดีแก่ธุรกิจ SME ที่มีผู้หญิง  กลุ่ม LGBTQI+  ผู้พิการ หรือ ชนกลุ่มน้อย… เป็นเจ้าของ หรือ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริหาร มากกว่า 51% ให้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างยูนิลีเวอร์ ที่มีสาขาเกือบทั่วโลกกว่า 190 สาขา และ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วกว่า 88 ปี 

ทั้งนี้ ยูนิลีเวอร์ได้ประกาศความมุ่งมั่นทางสังคมและแนวทางการดำเนินการเพื่อช่วยสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและเห็นคุณค่าของคนทุกกลุ่ม (equitable & inclusive) ผ่านห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทไปตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 

โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นของยูนิลีเวอร์คือ… ภายในปี พ.ศ. 2568 ยูนิลีเวอร์โกลบอล มีแผนใช้งบประมาณกว่า 2 พันล้านยูโรต่อปีในการทำธุรกิจกับ ซัพพลายเออร์ที่มีผู้หญิง กลุ่ม LGBTQI+ ผู้พิการ หรือ ชนกลุ่มน้อย เป็นเจ้าของ หรือ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริหาร มากกว่า 51% 

และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2568 ยูนิลีเวอร์ประเทศไทยจึงเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ คือ…

เกณฑ์ที่ 1… เป็นธุรกิจ SME ที่มีผู้หญิง กลุ่ม LGBTQI+ ผู้พิการ หรือชนกลุ่มน้อย เป็นเจ้าของ หรือมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริหาร มากกว่า 51%

เกณฑ์ที่ 2… อยู่ในธุรกิจที่ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กำลังมองหา 11 ประเภท ดังนี้

 1. Field Sales & Merchandisers… บริการขายสินค้า, บริการส่งเสริมการขาย
 2. Market Research… ข้อมูลกลุ่มค้าปลีกและผู้บริโภคและข้อมูลการติดตามแบรนด์, การทดสอบโฆษณาและการวัดแคมเปญ การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค, ผู้บริโภค, พฤติกรรมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมและคู่แข่ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ
 3. Point of Sale Materials and Premiums… ป้ายและชั้นวางดิสเพลย์สินค้า, การพิมพ์ใบปลิว, โปสเตอร์, การเขียนจดหมาย, ใบปลิว โบรชัวร์, สติ๊กเกอร์ติดหน้าต่าง
 4. Events, Activations & Promotions… การสาธิตการขาย, โปรโมเตอร์และการสุ่มตัวอย่าง, คอนเสิร์ต, ดีลเลอร์โชว์, งานแสดงสินค้า, นิทรรศการ, งานเปิดตัวสินค้า, ประชุมฝ่ายขาย, โรดโชว์
 5. Marketing Agencies… เอเจนซี่ทางการสื่อสารสิ่งพิมพ์, เอเจนซี่ประชาสัมพันธ์แบรนด์ , เอเจนซี่ด้านโซเชียลมีเดีย, เอเจนซี่ออกแบบ (บรรจุภัณฑ์, กลยุทธ์แบรนด์ และ นวัตกรรม)
 6. New Master Production (i.e. TVC, Digital video, Print)… กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาทางทีวี วิดีโอดิจิตอล การถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้กำกับ ดนตรีและการผลิต โพสต์โปรดักชั่น รวมถึงการตัดต่อเนื้อหาขั้นสุดท้าย
 7. Temporary Workers – Factory/ Production/Office… พนักงานชั่วคราวที่ไม่ใช่ของยูนิลีเวอร์ โดยปฏิบัติงานที่ยูนิลีเวอร์ตามที่ได้รับมอบหมายในระยะสั้นและระยะกลาง
 8. Meeting, Incentives, Conferences and Event… บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ mice (การจัดประชุมองค์กร การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ การประชุมนานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้า), งานเลี้ยงตอนเย็น รวมทั้งการเดินทางเป็นหมู่คณะ
 9. Facilities Management Services… บริการทำความสะอาด บริการกำจัดของเสียและรีไซเคิล
 10. Consultants… ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์/การปฏิบัติการ/ที่ปรึกษาองค์กร
 11. Digital – Development, Build & Coding i.e. website/ apps… การผลิต / การสร้างโค้ด / การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัล

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ 1 และ 2 และสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคม สามารถลงทะเบียนกับ สสว. ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านทาง: OSMEP x Unilever: Suppliers Diversity & Inclusion Project (google.com)

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Sole Proprietorship

กิจการเจ้าของคนเดียว และ กิจการจดทะเบียนคนเดียว #RederSMEs

ธุรกิจเจ้าของเดียวจะมีความคล่องตัวในการตัดสินใจสูง และ มักจะเป็นกิจการที่ไม่มีโครงสร้างองค์กรสลับซับซ้อนแม้ธุรกิจจะมีมูลค่าสูง หรือ ใหญ่โตทรงอิทธิพลแค่ไหนก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่… ธุรกิจเจ้าของเดียวจะหมายรวมถึงธุรกิจรายย่อยที่ทำคนเดียวแบบลงทุนเอง ทำเอง เก็บตังค์เองทั้งหมดทุกขั้นตอนด้วยตัวคนเดียวด้วย

Hurricanes

Environmental Trends 2021… แนวโน้มสิ่งแวดล้อม 2021

ราคาหุ้น Beyond Meat สูงขึ้นกว่า 80% จากปีที่แล้ว ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นกว่า 91% แต่สถานการณ์พลาสติกใช้แล้วทิ้งจากวิกฤตโควิด ก็ทำให้บรรยากาศการรณรงค์เรื่องพลาสติกรีไซเคิลทั่วโลกกลับไปที่ระดับน่ากังวลใจด้านปริมาณเช่นเดิม ในขณะที่สถานการณ์พลาสติกย่อยสลายได้ หรือ Bioplastic ในจีน ที่ผู้บริโภคไม่รู้สึกผิดที่ใช้พลาสติกจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ จนปริมาณขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างมากมาย

gold chess king

Leadership Endurance… ขันติธรรมแห่งการนำ #ExtremeLeadership

ความอดทนอดกลั้น หรือ Endurance ภายใต้บทบาทและสถานะการเป็นผู้นำนั้น โดยเนื้อแท้จะเป็น “ทักษะการหยุดภาวะอารมณ์ขุ่นข้องที่เกิดจากการไม่ได้ในสิ่งต้องการ หรือ ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ” ซึ่งจะแตกต่างจากความอดทนอดกลั้นทั่วไป หรือ ของคนทั่วไปที่ไม่มี “สถานะ” ให้ต้องพิจารณาสิ่งที่ได้รับ ให้ซับซ้อนจนถึงขั้น “รับผิดชอบผลักดันจนได้แต่สิ่งที่ต้องการ” เพื่อคงสถานะการนำ ที่ต้องจัดการหลายอย่างซับซ้อนเพื่อให้ “ทุกอย่างลุล่วง” โดยไม่ให้ความขุ่นข้องหมองมัวส่วนตัวมาสร้างปัญหา “ได้แต่สิ่งที่ไม่ต้องการ” จนสถานะการนำในช่วงเวลานั้น… หนาวกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งมักจะตามมาด้วย “ความล้มเหลวโดยปริยาย” ในท้ายที่สุด

3 Great Pyramid

SCQA Methods, Barbara Minto และ McKinsey & Company

Barbara Minto ใช้เทคนิค SCQA ถ่ายทอดเรื่องราวและนำเสนอข้อมูลงานวิจัยมาตั้งแต่เธอทำงานให้ McKinsey & Company หลังจบ MBA จาก Harvard Business School ในยุคที่ชั้นเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ฮาร์วาด ไม่ปลื้มนักศึกษาสุภาพสตรีเท่าไหร่… Barbara Minto เริ่มงานแรกหลังเรียนจบปริญญาโทกับ McKinsey & Company