โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อความเท่าเทียมกับยูนิลีเวอร์ #RederSMEs

Uniliver สสว

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ เครือยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้ร่วมเปิดตัว โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อความเท่าเทียมในสังคมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และ ความเท่าเทียมทางสังคม ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UNSDG หรือ United Nations Sustainable Development Group

โดยโครงการนี้จะเป็นโอกาสที่ดีแก่ธุรกิจ SME ที่มีผู้หญิง  กลุ่ม LGBTQI+  ผู้พิการ หรือ ชนกลุ่มน้อย… เป็นเจ้าของ หรือ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริหาร มากกว่า 51% ให้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างยูนิลีเวอร์ ที่มีสาขาเกือบทั่วโลกกว่า 190 สาขา และ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วกว่า 88 ปี 

ทั้งนี้ ยูนิลีเวอร์ได้ประกาศความมุ่งมั่นทางสังคมและแนวทางการดำเนินการเพื่อช่วยสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและเห็นคุณค่าของคนทุกกลุ่ม (equitable & inclusive) ผ่านห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทไปตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 

โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นของยูนิลีเวอร์คือ… ภายในปี พ.ศ. 2568 ยูนิลีเวอร์โกลบอล มีแผนใช้งบประมาณกว่า 2 พันล้านยูโรต่อปีในการทำธุรกิจกับ ซัพพลายเออร์ที่มีผู้หญิง กลุ่ม LGBTQI+ ผู้พิการ หรือ ชนกลุ่มน้อย เป็นเจ้าของ หรือ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริหาร มากกว่า 51% 

และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2568 ยูนิลีเวอร์ประเทศไทยจึงเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ คือ…

เกณฑ์ที่ 1… เป็นธุรกิจ SME ที่มีผู้หญิง กลุ่ม LGBTQI+ ผู้พิการ หรือชนกลุ่มน้อย เป็นเจ้าของ หรือมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริหาร มากกว่า 51%

เกณฑ์ที่ 2… อยู่ในธุรกิจที่ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กำลังมองหา 11 ประเภท ดังนี้

 1. Field Sales & Merchandisers… บริการขายสินค้า, บริการส่งเสริมการขาย
 2. Market Research… ข้อมูลกลุ่มค้าปลีกและผู้บริโภคและข้อมูลการติดตามแบรนด์, การทดสอบโฆษณาและการวัดแคมเปญ การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค, ผู้บริโภค, พฤติกรรมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมและคู่แข่ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ
 3. Point of Sale Materials and Premiums… ป้ายและชั้นวางดิสเพลย์สินค้า, การพิมพ์ใบปลิว, โปสเตอร์, การเขียนจดหมาย, ใบปลิว โบรชัวร์, สติ๊กเกอร์ติดหน้าต่าง
 4. Events, Activations & Promotions… การสาธิตการขาย, โปรโมเตอร์และการสุ่มตัวอย่าง, คอนเสิร์ต, ดีลเลอร์โชว์, งานแสดงสินค้า, นิทรรศการ, งานเปิดตัวสินค้า, ประชุมฝ่ายขาย, โรดโชว์
 5. Marketing Agencies… เอเจนซี่ทางการสื่อสารสิ่งพิมพ์, เอเจนซี่ประชาสัมพันธ์แบรนด์ , เอเจนซี่ด้านโซเชียลมีเดีย, เอเจนซี่ออกแบบ (บรรจุภัณฑ์, กลยุทธ์แบรนด์ และ นวัตกรรม)
 6. New Master Production (i.e. TVC, Digital video, Print)… กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาทางทีวี วิดีโอดิจิตอล การถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้กำกับ ดนตรีและการผลิต โพสต์โปรดักชั่น รวมถึงการตัดต่อเนื้อหาขั้นสุดท้าย
 7. Temporary Workers – Factory/ Production/Office… พนักงานชั่วคราวที่ไม่ใช่ของยูนิลีเวอร์ โดยปฏิบัติงานที่ยูนิลีเวอร์ตามที่ได้รับมอบหมายในระยะสั้นและระยะกลาง
 8. Meeting, Incentives, Conferences and Event… บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ mice (การจัดประชุมองค์กร การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ การประชุมนานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้า), งานเลี้ยงตอนเย็น รวมทั้งการเดินทางเป็นหมู่คณะ
 9. Facilities Management Services… บริการทำความสะอาด บริการกำจัดของเสียและรีไซเคิล
 10. Consultants… ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์/การปฏิบัติการ/ที่ปรึกษาองค์กร
 11. Digital – Development, Build & Coding i.e. website/ apps… การผลิต / การสร้างโค้ด / การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัล

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ 1 และ 2 และสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคม สามารถลงทะเบียนกับ สสว. ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านทาง: OSMEP x Unilever: Suppliers Diversity & Inclusion Project (google.com)

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Johari Window

Johari Window Model… หน้าต่างมนุษย์

ความสุขของท่านมาจากสิ่งใดบ้างครับ?… คำตอบที่ได้คงหลากหลายแตกต่าง ซึ่งก็เป็นธรรมดาของพวกเราอยู่แล้ว ที่ความสุขความทุกข์ มีมาแล้วหายไปเกิดขึ้นและดับไปเป็นของธรรมดา

Storytelling

Graphics with Storytelling… พลังในการนำเสนอ

กุณแจความสำเร็จ หรือ Key Success ของการเตรียม Presentation ที่ได้ผลที่สุดมีเพียงสองเรื่องเท่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งคือ… เรื่องเล่า หรือ Storytelling และ กราฟฟิก หรือ Graphic

The Climate for Adult Learning

The Climate for Adult Learning… บรรยากาศการเรียนรู้ในผู้ใหญ่

การเรียนที่เป็นมิตรกับ Lifelong Learning จึงไม่สามารถ “พาคนมาหาบทเรียน” ได้อีกเหมือนในอดีต… แต่จำเป็นต้อง “พาบทเรียนไปให้ทุกคน” ซึ่งชุดความคิดการทำบทเรียนเพื่อให้คนหยุดทุกอย่าง “มาเรียนพร้อมกัน สอบพร้อมกันและจบการเรียนพร้อมกัน” จะไม่มีความจำเป็นอะไรอีก… เพราะบริบท Lifelong Learning ไม่มีส่วนไหนเหมือนการไปโรงเรียนเลยแม้แต่น้อย

H2 FCEV

Fuel Cell Electric Vehicles… EV 2.0 #สุดสัปดาห์พาดูรถ

Fuel cells หรือ เซลล์เชื้อเพลิง จะผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการหลอมโมเลกุลไฮโดรเจนและออกซิเจนเข้าด้วยกันจนกลายเป็นน้ำ ซึ่งจะมีการกระตุ้นอิเลคตรอนระหว่างขั้ว Anode ซึ่งมีสถานะเป็นขั้วลบ ซึ่งทำปฏิกิริยาเมื่อมีการผ่านไฮโดรเจนเข้าไป… กับขั้ว Cathode ซึ่งมีสถานะเป็นขั้วบวก และทำปฏิกิริยาเมื่อผ่านอ๊อกซิเจนเข้าไป…