Uniliver สสว

โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อความเท่าเทียมกับยูนิลีเวอร์ #RederSMEs

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ เครือยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้ร่วมเปิดตัว โครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อความเท่าเทียมในสังคมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ และ ความเท่าเทียมทางสังคม ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ UNSDG หรือ United Nations Sustainable Development Group

โดยโครงการนี้จะเป็นโอกาสที่ดีแก่ธุรกิจ SME ที่มีผู้หญิง  กลุ่ม LGBTQI+  ผู้พิการ หรือ ชนกลุ่มน้อย… เป็นเจ้าของ หรือ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริหาร มากกว่า 51% ให้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างยูนิลีเวอร์ ที่มีสาขาเกือบทั่วโลกกว่า 190 สาขา และ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วกว่า 88 ปี 

ทั้งนี้ ยูนิลีเวอร์ได้ประกาศความมุ่งมั่นทางสังคมและแนวทางการดำเนินการเพื่อช่วยสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและเห็นคุณค่าของคนทุกกลุ่ม (equitable & inclusive) ผ่านห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทไปตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 

โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นของยูนิลีเวอร์คือ… ภายในปี พ.ศ. 2568 ยูนิลีเวอร์โกลบอล มีแผนใช้งบประมาณกว่า 2 พันล้านยูโรต่อปีในการทำธุรกิจกับ ซัพพลายเออร์ที่มีผู้หญิง กลุ่ม LGBTQI+ ผู้พิการ หรือ ชนกลุ่มน้อย เป็นเจ้าของ หรือ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริหาร มากกว่า 51% 

และเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2568 ยูนิลีเวอร์ประเทศไทยจึงเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั้ง 2 ข้อ คือ…

เกณฑ์ที่ 1… เป็นธุรกิจ SME ที่มีผู้หญิง กลุ่ม LGBTQI+ ผู้พิการ หรือชนกลุ่มน้อย เป็นเจ้าของ หรือมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริหาร มากกว่า 51%

เกณฑ์ที่ 2… อยู่ในธุรกิจที่ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กำลังมองหา 11 ประเภท ดังนี้

 1. Field Sales & Merchandisers… บริการขายสินค้า, บริการส่งเสริมการขาย
 2. Market Research… ข้อมูลกลุ่มค้าปลีกและผู้บริโภคและข้อมูลการติดตามแบรนด์, การทดสอบโฆษณาและการวัดแคมเปญ การวิจัยและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค, ผู้บริโภค, พฤติกรรมและแนวโน้มของอุตสาหกรรมและคู่แข่ง, การวิจัยเชิงคุณภาพ
 3. Point of Sale Materials and Premiums… ป้ายและชั้นวางดิสเพลย์สินค้า, การพิมพ์ใบปลิว, โปสเตอร์, การเขียนจดหมาย, ใบปลิว โบรชัวร์, สติ๊กเกอร์ติดหน้าต่าง
 4. Events, Activations & Promotions… การสาธิตการขาย, โปรโมเตอร์และการสุ่มตัวอย่าง, คอนเสิร์ต, ดีลเลอร์โชว์, งานแสดงสินค้า, นิทรรศการ, งานเปิดตัวสินค้า, ประชุมฝ่ายขาย, โรดโชว์
 5. Marketing Agencies… เอเจนซี่ทางการสื่อสารสิ่งพิมพ์, เอเจนซี่ประชาสัมพันธ์แบรนด์ , เอเจนซี่ด้านโซเชียลมีเดีย, เอเจนซี่ออกแบบ (บรรจุภัณฑ์, กลยุทธ์แบรนด์ และ นวัตกรรม)
 6. New Master Production (i.e. TVC, Digital video, Print)… กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาทางทีวี วิดีโอดิจิตอล การถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้กำกับ ดนตรีและการผลิต โพสต์โปรดักชั่น รวมถึงการตัดต่อเนื้อหาขั้นสุดท้าย
 7. Temporary Workers – Factory/ Production/Office… พนักงานชั่วคราวที่ไม่ใช่ของยูนิลีเวอร์ โดยปฏิบัติงานที่ยูนิลีเวอร์ตามที่ได้รับมอบหมายในระยะสั้นและระยะกลาง
 8. Meeting, Incentives, Conferences and Event… บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ mice (การจัดประชุมองค์กร การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ การประชุมนานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้า), งานเลี้ยงตอนเย็น รวมทั้งการเดินทางเป็นหมู่คณะ
 9. Facilities Management Services… บริการทำความสะอาด บริการกำจัดของเสียและรีไซเคิล
 10. Consultants… ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์/การปฏิบัติการ/ที่ปรึกษาองค์กร
 11. Digital – Development, Build & Coding i.e. website/ apps… การผลิต / การสร้างโค้ด / การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัล

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ 1 และ 2 และสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคม สามารถลงทะเบียนกับ สสว. ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านทาง: OSMEP x Unilever: Suppliers Diversity & Inclusion Project (google.com)

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts