Upcycling… ขยะสูงค่ากว่าเดิม

upcycling

Upcycling เป็นแนวโน้มการจัดการปัญหาขยะส่วนเกินที่เหลือจากการอุปโภคและบริโภค ที่ผมมองว่า… เป็นอีกขั้นของการ Recycle ที่ขยะถูกมองเป็นวัตถุดิบในการผลิต มากกว่าจะเป็นเพียงส่วนเกินในห่วงโซ่การบริโภคที่พยายามกันแค่เอากลับมาใช้ซ้ำเพื่อยืดอายุและสุดท้าย ก็ยังเป็นขยะในเวลาอีกไม่นานนับจากนั้น… แต่ Upcycling เป็นการแปรรูป เช่น เอาขยะพลาสติกมาทำเส้นใย หรือไปผลิตวัสดุก่อสร้าง โดยขยะที่ผ่านการแปรรูปแล้วจะยังเป็นผลิตภัณฑ์ไปอีกนานกว่าจะกลับมาไร้ค่ากลายเป็นขยะอีกครั้ง

พรมจากขยะในทะเล

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC กล่าวว่า การ Upcycling เป็นส่วนหนึ่งของการ Recycle เพียงแต่การ Recycle ส่วนใหญ่คุณภาพจะด้อยลง แต่การ Upcycling คือการนำขยะกลับมาทำใหม่ โดยใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไป ทำให้ขยะกลายร่างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีขึ้น ราคาสูงขึ้น สวยขึ้น โดนใจคนมากขึ้น และช่วยทำให้ Carbon Footprint ของชิ้นงานนั้นๆ ต่ำลงได้ด้วย

เมื่อก่อน หลายคนตั้งคำถามว่า ทำ Upcycling ไปทำไม ทำไมไม่ไปลดที่ขยะต้นน้ำ แต่ปัจจุบัน ปัญหาขยะปลายน้ำเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่สร้างปัญหาไปทั่วโลก เพราะฉะนั้น การหยุดใช้พลาสติกวิธีเดียวไม่ได้ผลแล้ว  เราต้องทำควบคู่กันไป คือการนำขยะที่ถูกทิ้งแล้ว มา Upcycling

ปัจจุบัน ทีมวิจัย RISC ได้มีการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Upcycling ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงออกมามากมาย อย่างกรณีบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต “พรมทอมือที่ทำจากขยะขวดพลาสติกจากท้องทะเล” จากฝีมือการออกแบบและทอจากคนไทยเป็นครั้งแรกของโลก และนำมาเปิดตัวในงาน UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

พูดถึง RISC… ผมแนะนำห้องสมุดวัสดุของ RISC ที่ผมมองว่า… เป็นที่สำหรับหาไอเดียในการนำธุรกิจเข้าสู่ Green Ecosystem ได้ง่ายที่สุดไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไร… การพิจารณานำวัสดุที่ได้จากการ Upcycling มาทดแทนวัสดุแบบเดิมอาจจะกลายเป็น New S-Curve ให้ธุรกิจของท่านได้… ขยะหลายชนิดโดยเฉพาะขยะพลาสติก ถูกนำกลับมาแปรรูปกันจริงจังจากความพยามของทุกภาคส่วน… มีเส้นใยสังเคราะห์ดีๆ จากขยะ มีวัสดุก่อสร้างที่แปรรูปจากขยะ ซึ่งจะขาดก็แต่ลูกค้าที่มองหาสินค้าที่ผลิตจากวัสดุส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้…

ที่จะบอกก็คือ… นับจากนี้ไปเราท่านควรมองหาสินค้าที่แปรรูปจากขยะมาใช้บ้างแล้วหล่ะ… จะพรมซักผืน เสื้อผ้าและแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง อะไรก็ได้ที่ช่วยให้สิ่งที่เคยถูกทิ้ง กลับมาเป็นประโยชน์กับพวกเราอีกครั้ง… รวมทั้งการลดเติมขยะเข้าระบบนิเวศน์เพิ่มเติมด้วย

#FridaysForFuture ครับ!

อ้างอิง

The Standard
PassionGen

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

Start

15 Possible Motivations… พลังงานขับเคลื่อนพฤติกรรมการเรียนรู้

Professor Steven Reiss นักจิตวิทยาจาก Ohio State University ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า 6,000 ราย เพื่อศึกษา “แรงจูงใจพื้นฐานต่อพฤติกรรม” ของคนเหล่านั้น… ซึ่งงานของ Professor Steven Reiss สามารถจัดกลุ่มแรงจูงได้มากถึง 15 กลุ่ม

Export

EXIM Excellent Academy… พี่เลี้ยงธุรกิจไทยไปต่างประเทศ #Reder SMEs

EXAC หรือ EXIM Excellence Academy หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เป็นศูนย์กลางบริการให้คำปรึกษา ให้ความรู้ แนะนำการบริหารความเสี่ยงเพื่อการส่งออก อีกทั้งสนับสนุนทางการเงิน ให้สินเชื่อและประกันการส่งออก “เพื่อยกระดับความสามารถผู้ประกอบการที่เริ่มต้นทำการค้าระหว่างประเทศ” โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs หรือ แม้แต่ผู้ประกอบการที่ส่งออกอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือขยายตลาดให้กว้างไกลมากขึ้น

AMP Story

Vertical Content… แนวโน้มปี 2020

แต่ไหนแต่ไรมาจอแสดงภาพตั้งแต่ยุคจอแก้วหรือจอ CRT จะมีโครงสร้างเป็นแนวขวางคือด้านกว้างยาวกว่าด้านสูงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า… แต่เมื่อถึงยุคของจอมือถือที่แม้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เพื่อให้การจับและถือเป็นไปได้ง่าย แนวการวางของจอจึงกลายเป็นแนวตั้งคือด้านสูงยาวกว่าด้านกว้าง ซึ่งในปัจจุบันอัตราส่วนระหว่างด้านกว้างกับด้านยาวหรือด้านสูงไปไกลถึง 9:21 แล้วด้วยซ้ำ

3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มขายออนไลน์

ผมกำลังหาทางทำให้คำแนะนำเรื่องการค้าขายออนไลน์ เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและทำได้ไม่ยาก ประเด็นใหญ่ก็คือ ผมไม่มีทางทำคำแนะทำคลอบคลุมความสนใจและเติมเต็มข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเฉพาะที่มีมากมายได้