upcycling

Upcycling… ขยะสูงค่ากว่าเดิม

Upcycling เป็นแนวโน้มการจัดการปัญหาขยะส่วนเกินที่เหลือจากการอุปโภคและบริโภค ที่ผมมองว่า… เป็นอีกขั้นของการ Recycle ที่ขยะถูกมองเป็นวัตถุดิบในการผลิต มากกว่าจะเป็นเพียงส่วนเกินในห่วงโซ่การบริโภคที่พยายามกันแค่เอากลับมาใช้ซ้ำเพื่อยืดอายุและสุดท้าย ก็ยังเป็นขยะในเวลาอีกไม่นานนับจากนั้น… แต่ Upcycling เป็นการแปรรูป เช่น เอาขยะพลาสติกมาทำเส้นใย หรือไปผลิตวัสดุก่อสร้าง โดยขยะที่ผ่านการแปรรูปแล้วจะยังเป็นผลิตภัณฑ์ไปอีกนานกว่าจะกลับมาไร้ค่ากลายเป็นขยะอีกครั้ง

พรมจากขยะในทะเล

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน หรือ RISC กล่าวว่า การ Upcycling เป็นส่วนหนึ่งของการ Recycle เพียงแต่การ Recycle ส่วนใหญ่คุณภาพจะด้อยลง แต่การ Upcycling คือการนำขยะกลับมาทำใหม่ โดยใส่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไป ทำให้ขยะกลายร่างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีขึ้น ราคาสูงขึ้น สวยขึ้น โดนใจคนมากขึ้น และช่วยทำให้ Carbon Footprint ของชิ้นงานนั้นๆ ต่ำลงได้ด้วย

เมื่อก่อน หลายคนตั้งคำถามว่า ทำ Upcycling ไปทำไม ทำไมไม่ไปลดที่ขยะต้นน้ำ แต่ปัจจุบัน ปัญหาขยะปลายน้ำเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่สร้างปัญหาไปทั่วโลก เพราะฉะนั้น การหยุดใช้พลาสติกวิธีเดียวไม่ได้ผลแล้ว  เราต้องทำควบคู่กันไป คือการนำขยะที่ถูกทิ้งแล้ว มา Upcycling

ปัจจุบัน ทีมวิจัย RISC ได้มีการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Upcycling ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงออกมามากมาย อย่างกรณีบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิต “พรมทอมือที่ทำจากขยะขวดพลาสติกจากท้องทะเล” จากฝีมือการออกแบบและทอจากคนไทยเป็นครั้งแรกของโลก และนำมาเปิดตัวในงาน UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

พูดถึง RISC… ผมแนะนำห้องสมุดวัสดุของ RISC ที่ผมมองว่า… เป็นที่สำหรับหาไอเดียในการนำธุรกิจเข้าสู่ Green Ecosystem ได้ง่ายที่สุดไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไร… การพิจารณานำวัสดุที่ได้จากการ Upcycling มาทดแทนวัสดุแบบเดิมอาจจะกลายเป็น New S-Curve ให้ธุรกิจของท่านได้… ขยะหลายชนิดโดยเฉพาะขยะพลาสติก ถูกนำกลับมาแปรรูปกันจริงจังจากความพยามของทุกภาคส่วน… มีเส้นใยสังเคราะห์ดีๆ จากขยะ มีวัสดุก่อสร้างที่แปรรูปจากขยะ ซึ่งจะขาดก็แต่ลูกค้าที่มองหาสินค้าที่ผลิตจากวัสดุส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้…

ที่จะบอกก็คือ… นับจากนี้ไปเราท่านควรมองหาสินค้าที่แปรรูปจากขยะมาใช้บ้างแล้วหล่ะ… จะพรมซักผืน เสื้อผ้าและแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง อะไรก็ได้ที่ช่วยให้สิ่งที่เคยถูกทิ้ง กลับมาเป็นประโยชน์กับพวกเราอีกครั้ง… รวมทั้งการลดเติมขยะเข้าระบบนิเวศน์เพิ่มเติมด้วย

#FridaysForFuture ครับ!

อ้างอิง

The Standard
PassionGen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *