ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ #FridaysForFuture

Waste Electrical and Electronic Equipment

Waste Electrical and Electronic Equipment หรือ WEEE หรือ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานหรือที่เราไม่ต้องการแล้ว ซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาระดับโลกที่น่ากลัวไม่ต่างจากแง่มุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เลย

WEEE หรือ Electronic Waste หรือ eWaste หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์… ถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ของประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากชิ้นส่วนของขยะเหล่านี้ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีและโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว แคดเมียม ปรอท สารหนู ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง และหากกำจัดโลหะหนักไม่ถูกวิธี เช่น ถอดแยกชิ้นส่วน แล้วทำลายด้วยวิธีเผาหรือฝัง สารพิษจะรั่วไหลสู่ระบบนิเวศน์และเกิดปัญหามลพิษทางดิน น้ำ และอากาศตามมามากมาย

ข้อมูลจากคุณนภวัส บัวสรวง ในฐานะผู้อำนวยการของเสียอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ได้รายงานข้อมูลว่า ปี พ.ศ. 2559… ประเทศไทยมีปริมาณของเสียอันตรายเกิดขึ้นทั่วประเทศ 606,319 ตัน แบ่งเป็น ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 393,070 ตัน และของเสียอันตรายอื่นๆ อีก 213,249 ตัน

โดยมีซากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กลายเป็นขยะ 5 อันดับแรกได้แก่…

  1. เครื่องรับโทรทัศน์ 108,781 ตัน
  2. เครื่องปรับอากาศ 76,519 ตัน
  3. ตู้เย็น 67,278 ตัน
  4. เครื่องซักผ้า 61,883 ตัน
  5. คอมพิวเตอร์ 58,370 ตัน

ประเด็นที่สำคัญที่สุดของขยะอิเลคทรอนิคส์สำหรับประเทศไทยก็คือ คนไทยมองว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ที่ไม่ใช้แล้วหรือเสีย ถือเป็นของเก่าที่เก็บไว้ขายคนซื้อของเก่า เพื่อนำไปแยกชิ้นส่วนที่มีราคาไปขายต่อ ในขณะที่ส่วนที่เหลือกลายเป็นขยะพิษที่สร้างภาระต่อระบบนิเวศน์อย่างน่ากลัว

กรณีกิจการรับซื้อขยะอิเลคทรอนิคส์ในพื้นที่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ชาวบ้านซื้อซากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาคัดแยกถอดชิ้นส่วนที่ขายได้ และเผาทำลายส่วนที่เหลือกลางที่โล่งในเขตชุมชน… 

เครดิตภาพ: http://www.earththailand.org
ลานเผาขยะแห่งหนึ่งในเขตตำบลโคกสะอาด เครดิตภาพ: https://www.thairath.co.th

ประเด็นคือ ผู้ประกอบการค้าของเก่าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย มีหลายร้อยรายและนำเข้าซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและซากรถจักรยานยนต์ มากกว่า 1,000 ตันต่อเดือน ซึ่งชาวบ้านที่หันมาซื้อขยะแยกขาย มีเพียงฆ้อน ไขควง มีดและไฟเป็นเครื่องมือและแนวทางประกอบอาชีพ โดยไม่สนใจว่า… โบรมีนในกล่องสายไฟและแผงวงจรเป็นสารก่อมะเร็ง… ตะกั่วที่ใช้บัดกรีแผงวงจรและแบตเตอรี่ สามารถทำลายระบบประสาท ระบบเลือด รวมถึงระบบพัฒนาการของสมอง… แคดเมียมในวัสดุกึ่งตัวนำ ทำให้ไตวายและเป็นโรคอิไตอิไต… ปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต์และสวิตช์ทำลายระบบประสาทส่วนกลาง 

กรณีบ้านโคกสะอาด เป็นประเด็น eWaste หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาต่อมา ท่ามกลางเสียงคัดค้านและข้ออ้างเรื่องผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ที่อ้างว่ามีจำนวนไม่น้อยกว่า 60,000 รายทั่วประเทศ พร้อมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็ยื่นข้อเสนอทั้งคัดค้านและแก้ไขในหลายประเด็น 

ประเด็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….. ผมขอข้ามที่จะไม่เอ่ยถึงตอนนี้ก่อนครับ แม้ร่างจะเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้วก็ตาม… เพราะแง่มุมต่างๆ ในประเด็น “ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์” ยังคงเหลือความขัดแย้งและเห็นต่างอีกมากมายรอการจัดการที่ดีกว่านี้… แต่ระหว่างนี้ก็คงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นมา

#FridaysForFuture ครับ!!!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Resourceful Leaders

Resourceful Leaders… ผู้นำเจ้าปัญญา #ExtremeLeader

นอกจากนั้น… การเป็นผู้นำขั้น Resourceful หรือ เป็นผู้นำที่มีปฏิภาณไหวพริบโดยทั่วไปยังมักจะเห็น “การเปิดกว้าง” กับทีมและสายสัมพันธ์แบบต่างๆ ซึ่งการเปิดกว้างต้องการชุดความคิด หรือ Mindset แบบยืดหยุ่น… และต้องไม่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก แต่ต้องสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้หมดด้วย

Hypercar

Hypercar… ขีดสุดของโลกยานยนต์

ในยุคเริ่มต้น… Hypercar ถูกโมดิฟายจากโครงรถ Supercar ที่มีในท้องตลาดด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านพละกำลัง โดยหาทางเพิ่มทั้งแรงบิดสูงในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำ เพื่อให้ได้แรงม้าในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำไปด้วย โดยสามารถทำความเร็วต้นตั้งแต่ออกตัววิ่งให้ทำความเร็วได้เหมือนกระสุนปืนที่ระเบิดออกจากรังเพลิง…

Zoom Conference

Zoom Dysmorphia… เกลียดหน้าตัวเองในจอประชุม #SelfInsight

Zoom Dysmorphia เป็นเรื่อง “ความมั่นใจในตัวเอง” ที่เกิดจากทัศนคติต่อการมองภาพตัวเอง หรือ Self-Image ที่ได้เห็นหน้าตาตัวเองนานๆ ระหว่างประชุมออนไลน์ และเห็น “จุดบกพร่อง” บนใบหน้า และ ร่างกายส่วนอื่นๆ จนสูญเสียความเชื่อมั่น… ซึ่งการประชุมแบบ Face-to-Face จะไม่มีภาพของตนเองให้มองระหว่างพูดคุยเหมือนได้ส่องกระจกนานๆ แบบนี้ การเห็นหน้าตัวเองกับสิวหนึ่งเม็ดในจอจึงบั่นทอน “สมาธิในการร่วมพูดคุย โดยเฉพาะในระหว่างที่เป็นผู้ฟัง” จนอาจทำให้ประเด็นในการร่วมพิจารณาดูติดขัดไม่ราบรื่น…