Weekly Rule of Three… เมื่อความเพียรสำคัญต่อความสำเร็จ

Long Road VESPA Mindset

หนังสือชื่อ The Success Principles ของ  Jack Canfield ซึ่งเป็นหนังสือขายดีและมีแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกถึง 25 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยซึ่งใช้ชื่อว่า วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคต โดยสำนักพิมพ์ We Learn… เป็นหนังสืออ้างอิงอีกเล่มที่ผู้เขียนตำรา VESPA Minset คือ Steve Oakes และ Martin Griffin จากหนังสือ The Student Mindset ระบุไว้ตรงๆ ว่า… ได้หยิบยืมเครื่องมือของ The Success Principles โดย Jack Canfield มาช่วยให้การวางแผนสู่เป้าหมายการเรียน หรืออีกนัยหนึ่งคือเป้าหมายชีวิต… ให้มี Roadmap ที่ชัดเจน

คำแนะนำจาก Jack Canfield ผ่านหนังสือ The Success Principles มีว่า… ถ้าเปรียบความสำเร็จเหมือนการโค่นต้นไม้ แค่คุณมีขวานคม และสับต้นไม้วันละ 3 ทีไปทุกวัน ไม่นานหรอกที่ต้นไม้จะล้มตามความต้องการ… การเรียนหรือชีวิตก็เหมือนกัน เพียงทำตามขั้นตอนเล็กๆ ทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดเช่นกัน

ท่านกำลังอ่านบทความชุด VESPA Minset ซึ่งถอดความจากหนังสือ The Student Mindset… หากท่านไม่ได้เป็นแฟนประจำของ Reder.red และรับข้อความจาก Line ID: @reder แล้วเปิดมาเจอบทความนี้และสนใจแนวคิดพัฒนานักเรียนด้วย VESPA Mindset… ผมขอให้ท่านย้อนไปอ่านที่นี่ก่อนครับ

หนังสือ The Success Principles ของ Jack Canfield จึงย้ำไว้มากมายว่า… คนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เป็นเพราะไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีฝัน ตรงกันข้ามว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จล้วนมีฝันและเป้าหมายมากมาย… ที่ไม่ได้ทำต่างหาก

ซึ่งการบรรลุเป้าหมายตาม VESPA Roadmap จึงแนะนำให้ใช้เครื่องมือของหนังสือ The Success Principles ไปเลยโดย… 

เริ่มด้วยการใช้สมุดโน๊ต หรือเครื่องมือเตือนความจำเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาว หรือเป้าหมายสุดท้าย… และวางแผน หรือ ทำ To-Do-List สิ่งที่ต้องทำล่วงหน้าไป 3 สัปดาห์ และทำตาม To-Do-List ให้สำเร็จ และไม่ลืมเพิ่ม To-Do-List ให้สัปดาห์ต่อๆ ไปด้วย

ประเด็นก็คือ Roadmap ในทัศนคติทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นเส้นทางตรงไปตรงมา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เส้นทางสู่ความสำเร็จทุกรูปแบบ รวมทั้งการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัย บนเส้นทางจริงเมื่อเริ่มสะสมความสำเร็จเล็กๆ รายวันหรือรายสัปดาห์ มักจะเป็นเส้นทางวิบาก ตั้งแต่ระดับก้อนกรวดหรือหลุมบ่อ ไปจนถึงทางโค้งหรือทางแยก ที่เลี้ยวพลาดก็อาจถึงขั้นจะต้องวนกลับมาตั้งหลักใหม่ก็มี

ประเด็นสำคัญของการไต่ความสำเร็จจึงมีอยู่ว่า… อย่าให้ทัศนคติแสนสวยของความสำเร็จ ทำลายความตั้งใจต่อเป้าหมายปลายทางเมื่อไปเจอหลุมบ่อและเส้นทางคดเคี้ยวก็พอ…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Recent Posts

Related Post

strategies learning

How to Develop a Learning Contracts… พัฒนาพันธการเรียนรู้

แนวคิดของ Learning Contracts นั้นดูเหมือนง่าย ซึ่งความจริง Learning Contracts นั้นเรียบง่ายจริง แต่ประสิทธิภาพตามบริบทและรายละเอียดของ Learning Contracts มีคุณค่าที่สำคัญอยู่ในกระบวนวิธี หรือ Method “การให้เกียรติ” โดยเฉพาะการให้เกียรติขั้นตอนในการสร้างพันธการเรียนรู้ ซึ่งการข้ามขั้นตอนอาจส่งผลให้เกิดการสื่อสารผิดพลาด… และความผิดหวัง!

Earth Air Tunnel Heat Exchanger

Earth Air Tunnel Heat Exchanger… อุโมงค์ปรับอากาศใต้ดิน

แนวคิดที่น่าสนใจที่สุดในการออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศ ที่มีการค้นคว้า ทดลองและพัฒนาระบบต้นแบบตลอดหลายปีที่ผ่านมา พบว่ามีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับ อุโมงค์ปรับอากาศใต้ดิน หรือ Earth Air Tunnel Heat Exchanger หรือ EATHE ซึ่งจะพาเราย้อนกลับไปใช้ประโยชน์จากความคงตัวของอุณหภูมิ หรือ Temperature Stability ในชั้นดินมาช่วยลดอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดิน หรือแม้แต่อากาศที่สะสมความร้อนจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ออกแบบใช้งานอยู่

Reder Learning Experience

Cone of Experience and Pyramid Principle… กรวยประสบการณ์และทฤษฎีปิรามิด

Edgar Dale เชื่อว่า… ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จะทำให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างจากประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม… หรือแค่รู้ย่อมไม่สู้ทำเป็น!

อคติส่วนตัว… สนิมทุกข์ที่ใครก็เคาะออกได้

การตัดสินคนอื่นโดยทัศนคติส่วนตัวที่ไม่ชัดเจน หรือ การมีอคติต่อผู้อื่นนั้น จะหมายถึงการด่วนตัดสินไปก่อนโดยไม่ตรวจสอบอย่างรอบด้าน เหมือนศาลตัดสินจำเลยโดยไม่มีข้อมูลอ้างอิงแต่ใช้วิจารณญาณของผู้พิพากษาชี้ถูกผิดไปตามความเชื่อส่วนตนเพียงลำพัง… ซึ่งในชีวิตจริงย่อมสร้างปัญหาความสัมพันธ์มากมายในทุกๆ ความสัมพันธ์ และหลายกรณีลุกลามจากความเชื่อผิดๆ เล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ถึงขั้นเรียกเต็มปากว่าโศกนาฏกรรมอันน่าสลดหดหู่ก็มี