Weekly Rule of Three… เมื่อความเพียรสำคัญต่อความสำเร็จ

Long Road VESPA Mindset

หนังสือชื่อ The Success Principles ของ  Jack Canfield ซึ่งเป็นหนังสือขายดีและมีแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกถึง 25 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยซึ่งใช้ชื่อว่า วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคต โดยสำนักพิมพ์ We Learn… เป็นหนังสืออ้างอิงอีกเล่มที่ผู้เขียนตำรา VESPA Minset คือ Steve Oakes และ Martin Griffin จากหนังสือ The Student Mindset ระบุไว้ตรงๆ ว่า… ได้หยิบยืมเครื่องมือของ The Success Principles โดย Jack Canfield มาช่วยให้การวางแผนสู่เป้าหมายการเรียน หรืออีกนัยหนึ่งคือเป้าหมายชีวิต… ให้มี Roadmap ที่ชัดเจน

คำแนะนำจาก Jack Canfield ผ่านหนังสือ The Success Principles มีว่า… ถ้าเปรียบความสำเร็จเหมือนการโค่นต้นไม้ แค่คุณมีขวานคม และสับต้นไม้วันละ 3 ทีไปทุกวัน ไม่นานหรอกที่ต้นไม้จะล้มตามความต้องการ… การเรียนหรือชีวิตก็เหมือนกัน เพียงทำตามขั้นตอนเล็กๆ ทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดเช่นกัน

ท่านกำลังอ่านบทความชุด VESPA Minset ซึ่งถอดความจากหนังสือ The Student Mindset… หากท่านไม่ได้เป็นแฟนประจำของ Reder.red และรับข้อความจาก Line ID: @reder แล้วเปิดมาเจอบทความนี้และสนใจแนวคิดพัฒนานักเรียนด้วย VESPA Mindset… ผมขอให้ท่านย้อนไปอ่านที่นี่ก่อนครับ

หนังสือ The Success Principles ของ Jack Canfield จึงย้ำไว้มากมายว่า… คนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เป็นเพราะไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีฝัน ตรงกันข้ามว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จล้วนมีฝันและเป้าหมายมากมาย… ที่ไม่ได้ทำต่างหาก

ซึ่งการบรรลุเป้าหมายตาม VESPA Roadmap จึงแนะนำให้ใช้เครื่องมือของหนังสือ The Success Principles ไปเลยโดย… 

เริ่มด้วยการใช้สมุดโน๊ต หรือเครื่องมือเตือนความจำเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาว หรือเป้าหมายสุดท้าย… และวางแผน หรือ ทำ To-Do-List สิ่งที่ต้องทำล่วงหน้าไป 3 สัปดาห์ และทำตาม To-Do-List ให้สำเร็จ และไม่ลืมเพิ่ม To-Do-List ให้สัปดาห์ต่อๆ ไปด้วย

ประเด็นก็คือ Roadmap ในทัศนคติทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นเส้นทางตรงไปตรงมา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เส้นทางสู่ความสำเร็จทุกรูปแบบ รวมทั้งการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัย บนเส้นทางจริงเมื่อเริ่มสะสมความสำเร็จเล็กๆ รายวันหรือรายสัปดาห์ มักจะเป็นเส้นทางวิบาก ตั้งแต่ระดับก้อนกรวดหรือหลุมบ่อ ไปจนถึงทางโค้งหรือทางแยก ที่เลี้ยวพลาดก็อาจถึงขั้นจะต้องวนกลับมาตั้งหลักใหม่ก็มี

ประเด็นสำคัญของการไต่ความสำเร็จจึงมีอยู่ว่า… อย่าให้ทัศนคติแสนสวยของความสำเร็จ ทำลายความตั้งใจต่อเป้าหมายปลายทางเมื่อไปเจอหลุมบ่อและเส้นทางคดเคี้ยวก็พอ…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Kodiak Driver

Kodiak Driver… สิงรถบรรทุก #FutureTransportation

Kodiak Robotics, Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย Don Burnette และ Paz Eshel มุ่งเป้าพัฒนาเทคโนโลยีอิสระเพื่อกิจการขนส่งสินค้า ซึ่งนอกจากจะมีบริการ The Kodiak Driver สำหรับ “สิง” รถบรรทุกโดยไม่ต้องมีคนนั่งไปเป็นเพื่อนแล้ว… ยังมีโซลูชั่น Kodiak OnTime และ Kodiak OnCall ซึ่งเป็นบริการที่ทำให้ Kodiak Driver มีคุณค่าในระบบนิเวศทางธุรกิจ… โดยไม่ต้องรอใครมาให้ราคา

Laschamps Event

Geomagnetic Reversal… สมมุติฐานเรื่องสนามแม่เหล็กโลกกลับขั้ว และ หายนะทางภูมิอากาศโลก

ทีมผู้วิจัยยังพบว่า ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ Laschamps Event ลดต่ำลงจนเหลือเพียง 0–6% ของระดับปกติเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าโลกในยุคดังกล่าวไม่มีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มอยู่เลย ทำให้รังสีจากห้วงอวกาศสามารถแผดเผาทำลายชั้นโอโซน ส่งผลให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง และยังทำอันตรายต่อสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วย

Sit up

K-SPA… เครื่องมือฟันฝ่าอุปสรรค

แนวคิดของ Steve Jobs ว่าด้วย Connecting The Dots ซึ่งแฟนพันธ์แท้ของ Steve Jobs จะทราบดีว่า… เขาอธิบายความสำคัญของจุดเล็กๆ ในจังหวะชีวิตคนๆ หนึ่ง ที่เรียนรู้สะสมทักษะประสบการณ์มากมายเหมือนสะสมจุดเล็กเป็นทุนประดับปัญญาความสามารถเอาไว้… จนสามารถนำมาต่อใช้เป็นความคิดสร้างสรรค์มากมายได้เหมือนชิ้นส่วนของเล่น LEGO ที่คนมีชิ้นส่วนมากก็สามารถประกอบจินตนาการเป็นผลงานชิ้นใหญ่ๆ ให้ตัวเองได้

Reder Learning Experience

Cone of Experience and Pyramid Principle… กรวยประสบการณ์และทฤษฎีปิรามิด

Edgar Dale เชื่อว่า… ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จะทำให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างจากประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม… หรือแค่รู้ย่อมไม่สู้ทำเป็น!