Long Road VESPA Mindset

Weekly Rule of Three… เมื่อความเพียรสำคัญต่อความสำเร็จ

หนังสือชื่อ The Success Principles ของ  Jack Canfield ซึ่งเป็นหนังสือขายดีและมีแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกถึง 25 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยซึ่งใช้ชื่อว่า วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคต โดยสำนักพิมพ์ We Learn… เป็นหนังสืออ้างอิงอีกเล่มที่ผู้เขียนตำรา VESPA Minset คือ Steve Oakes และ Martin Griffin จากหนังสือ The Student Mindset ระบุไว้ตรงๆ ว่า… ได้หยิบยืมเครื่องมือของ The Success Principles โดย Jack Canfield มาช่วยให้การวางแผนสู่เป้าหมายการเรียน หรืออีกนัยหนึ่งคือเป้าหมายชีวิต… ให้มี Roadmap ที่ชัดเจน

คำแนะนำจาก Jack Canfield ผ่านหนังสือ The Success Principles มีว่า… ถ้าเปรียบความสำเร็จเหมือนการโค่นต้นไม้ แค่คุณมีขวานคม และสับต้นไม้วันละ 3 ทีไปทุกวัน ไม่นานหรอกที่ต้นไม้จะล้มตามความต้องการ… การเรียนหรือชีวิตก็เหมือนกัน เพียงทำตามขั้นตอนเล็กๆ ทุกสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดเช่นกัน

ท่านกำลังอ่านบทความชุด VESPA Minset ซึ่งถอดความจากหนังสือ The Student Mindset… หากท่านไม่ได้เป็นแฟนประจำของ Reder.red และรับข้อความจาก Line ID: @reder แล้วเปิดมาเจอบทความนี้และสนใจแนวคิดพัฒนานักเรียนด้วย VESPA Mindset… ผมขอให้ท่านย้อนไปอ่านที่นี่ก่อนครับ

หนังสือ The Success Principles ของ Jack Canfield จึงย้ำไว้มากมายว่า… คนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เป็นเพราะไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีฝัน ตรงกันข้ามว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จล้วนมีฝันและเป้าหมายมากมาย… ที่ไม่ได้ทำต่างหาก

ซึ่งการบรรลุเป้าหมายตาม VESPA Roadmap จึงแนะนำให้ใช้เครื่องมือของหนังสือ The Success Principles ไปเลยโดย… 

เริ่มด้วยการใช้สมุดโน๊ต หรือเครื่องมือเตือนความจำเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาว หรือเป้าหมายสุดท้าย… และวางแผน หรือ ทำ To-Do-List สิ่งที่ต้องทำล่วงหน้าไป 3 สัปดาห์ และทำตาม To-Do-List ให้สำเร็จ และไม่ลืมเพิ่ม To-Do-List ให้สัปดาห์ต่อๆ ไปด้วย

ประเด็นก็คือ Roadmap ในทัศนคติทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นเส้นทางตรงไปตรงมา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เส้นทางสู่ความสำเร็จทุกรูปแบบ รวมทั้งการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัย บนเส้นทางจริงเมื่อเริ่มสะสมความสำเร็จเล็กๆ รายวันหรือรายสัปดาห์ มักจะเป็นเส้นทางวิบาก ตั้งแต่ระดับก้อนกรวดหรือหลุมบ่อ ไปจนถึงทางโค้งหรือทางแยก ที่เลี้ยวพลาดก็อาจถึงขั้นจะต้องวนกลับมาตั้งหลักใหม่ก็มี

ประเด็นสำคัญของการไต่ความสำเร็จจึงมีอยู่ว่า… อย่าให้ทัศนคติแสนสวยของความสำเร็จ ทำลายความตั้งใจต่อเป้าหมายปลายทางเมื่อไปเจอหลุมบ่อและเส้นทางคดเคี้ยวก็พอ…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts