Vision Statement… เครื่องมือสื่อสารวิสัยทัศน์ที่จำเป็นยิ่งยวด #ExtremeInsights

vision mission value

ธุรกิจและคนทำธุรกิจส่วนใหญ่ล้วนแต่มีวิสัยทัศน์ในการประกอบกิจการด้วยกันทั้งสิ้น ต่อให้เป็นคนทำมาค้าขายรายย่อย ตั้งแต่ระดับร้านข้าวแกงหรือรถเข็นขายบะหมี่… ความตั้งใจอันเป็นแก่นในการประกอบกิจการและสัมมาอาชีพนั่นเองที่สร้างขึ้นจากวิสัยทัศน์

ผมเป็นลูกค้าประจำของร้านข้าวแกงเจ้าหนึ่งในเชียงใหม่ ทุกครั้งที่เข้าร้านพากระเพาะหิวโซมาพึ่งกับข้าวรสชาติแบบเพชรบุรีทั้งที่ร้านเปิดขายอยู่ในเชียงใหม่ ทุกครั้งผมต้องอ่านป้ายในร้านที่เขียนไว้ว่า… ค้าขายต้องมีกำไร แต่ต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า

ผมถือว่าข้อความประโยคนั้นเป็นการประกาศวิสัยทัศน์ของร้านข้าวแกง ที่ยินดีเพิ่มข้าวให้ลูกค้าจนพูนจานโดยไม่คิดเงินเพิ่ม ถ้าคนขายจำได้ว่าลูกค้าคนนี้กินเกลี้ยงจานทุกครั้งที่มาอุดหนุน และอะไรอีกมากตั้งแต่ผักฟรี น้ำแข็งฟรี น้ำเปล่าฟรี… ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับป้ายที่เขียนไว้ว่าจะไม่เอาเปรียบลูกค้าถึงขั้นต้องคิดเงินเพิ่มหยุมหยิมเหมือนหลายๆ ร้าน ซึ่งยังมีค่าน้ำแข็งค่าแอร์ค่าบริการบวกเข้าไป… ซึ่งก็ไม่ได้ผิดตรงไหนเพราะทุกอย่างมีต้นทุน

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… วิสัยทัศน์ในมุมมองของผมเป็นของที่มีอยู่กับทุกคนและทุกธุรกิจ ตั้งแต่วันเริ่มต้นหรือก่อนหน้านั้นนานแล้วด้วยซ้ำ แต่การเอาวิสัยทัศน์ หรือ Vision มาขัดเกลาและประกาศออกไป รวมถึงการทำวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นภูมิทัศน์ที่สัมผัสได้อย่างชัดเจน และดีงามต่อทุกคนทั้งที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือแค่เป็นคนผ่านมาและพบเห็น

แต่โดยทั่วไปก็พบเห็นวิสัยทัศน์ที่กล้าประกาศไว้อย่างเปิดเผยท้าทายน้อยมาก… ทั้งๆ ที่วิสัยทัศน์เป็นนิยามที่มีอยู่กับทุกเป้าหมายของกิจการ ไปจนถึงทัศนคติของผู้นำทีมหรือองค์กรที่มีต่อเป้าหมาย ทั้งในเชิงคุณค่าและในเชิงบริบทซึ่งจะต่อยอดไปสู่พันธกิจ หรือ Mission และแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกัน

สิ่งสำคัญก็คือ… การประกาศวิสัยทัศน์ หรือการเอา Vision Statement ออกมาป่าวประกาศอย่างชัดเจน ถือเป็นการใช้ข้อความสำหรับบอกเล่าถึงทิศทางและเป้าหมาย เพื่อแนะนำ หรือ Introduced สิ่งที่กิจการ หรือ องค์กร หรือ เรา… กำลังทำและจะทำนั่นเอง

สถิติจากเวบไซต์เล็กๆ อย่าง Reder.red ได้เพจวิวจากการค้นหาบน Google ด้วยคำค้นอย่าง “วิสัยทัศน์พันธกิจ” จนสถิติการเข้าเวบไซต์จากบทความเรื่อง Vision/Mission… หลักคิดและวิธีเขียน มีเพจวิวสูงหลายแสนวิวในไม่กี่สัปดาห์… และผมยังได้ข้อความทักเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการเขียนวิสัยทัศน์จาก Reder Fan เก่าใหม่นับสิบท่านเข้าไปแล้ว… และกำลังคิดอยู่ว่าผมน่าจะคิดตังค์ดีมั๊ย ;))

โดยประสบการณ์ส่วนตัวในกรณีการเขียนและประกาศ Vision/Mission จะมองและให้ความสำคัญอยู่สองประเด็นหลักก่อนอื่นคือ… 

  1. เป้าหมายและเหตุผลที่โลกใบนี้ต้องมีเรา โดยเฉพาะการตอบคำถาม Why We Exist?
  2. ใครคือผู้รับสารและนำข้อความบน Vision Statement ไปเปลี่ยนเป็น “โอกาสให้เรา”

เวบไซต์ Businessnewsdaily.com โดย Sean Peek ได้แนะนำการสลักเสลาวิสัยทัศน์ หรือ Craft Vision Statement ผ่านบทความชื่อ What Is a Vision Statement? เอาไว้ว่า… ก่อนจะเขียนวิสัยทัศน์ออกมาอย่างชัดเจน ควรเริ่มต้นจาก…

  • โครงการในห้าปีสิบปีข้างหน้าคืออะไรและเป็นยังไง
  • ฝันใหญ่สุดของสิ่งที่จะทำคืออะไร และจะทำสำเร็จยังไง
  • เขียนด้วยประโยคบอกเล่า เชื่อมปัจจุบันกับอนาคต
  • ใช้คำง่ายๆ ชัดๆ คมๆ และไม่สร้างความสับสน
  • ใส่เสน่ห์ให้น่าหลงไหล เข้าให้ถึงฝันและแรงบันดาลใจของเป้าหมาย
  • ต้องไม่ขัดแย้งกับคุณค่าหลัก หรือ Core Value ของตัวเอง
  • สื่อสารกับ “ทีมและคนใน” ให้เข้าใจและเชื่อมั่นตรงกันก่อน
  • ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรให้วิสัยทัศน์กลายเป็นภูมิทัศน์อย่างเหมาะสม

ลองเอาไปปรับใช้ดูครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

VESPA Mindset

VESPA Mindset

VESPA หรือ VESPA Mindset หรือ VESPA Systems จะมองหาและให้ความสำคัญกับทักษะที่ไม่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการโดยตรง… แต่จะเจาะเอาทัศนคติส่วนตนที่เป็นปัจจุบันของผู้เรียนในเชิงจิตวิทยา อ้างอิงกรอบจิตวิทยาเชิงธุรกิจและกีฬามารวมกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นและสนับสนุนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมั่นใจว่าจะบรรลุศักยภาพสูงสุดตามเป้าหมายได้…

A five-factor theory of personality

OCEAN Of Personality… บุคลิกภาพหลัก 5 ประการ #SelfInsight

ในทางจิตวิทยาถือว่าบุคลิกภาพบอกและทำนายอนาคตคนได้ เช่น กรณีที่ท่านเป็นคนขยัน เป็นคนวางใจได้ และเป็นคนอดทน… ในทางจิตวิทยาจะจัดท่านให้อยู่ในกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ หรือ กลุ่มบุคลิกภาพพิถีพิถัน ซึ่งระดับความพิถีพิถันที่ต่างกันระหว่างบุคคล สามารถใช้ “พยากรณ์ความสำเร็จล้มเหลว” ของบุคคลได้ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งบุคลิกภาพพิถีพิถัน หรือ Conscientiousness ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโมเดลลักษณะบุคลิกภาพหลัก 5 ประการที่นักจิตวิทยาใช้เป็นกรอบประเมินบุคลิกทั่วไป

MOF Digital Platform… กระทรวงการคลังบน Blockchain

“กระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน บริหารทรัพย์สิน และการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ตรวจสอบธุรกรรมข้อมูลของประเทศและยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างระบบงานของหน่วยงานในสังกัด จึงผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะบล็อกเชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับจัดเก็บและตรวจสอบธุรกรรมข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นกระทรวงแรกของประเทศในการนำบล็อกเชนมาใช้ในหน่วยงานต่างๆของกระทรวง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อขอใช้บริการต่างๆ”

Thai Kids Reader

MDE… กรณีศึกษา Learning Resources Listing

ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ อย่างอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ทั้งหมดพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาบนแพลตฟอร์มดิจิตอลกันมานานและต่อเนื่อง วิกฤตคราวนี้จึงดูเหมือนจะมีปัญหาน้อยกว่าประเทศล้าหลัง ที่ยังทำมาหากินกับกิจการ “ขายเป้ใส่หนังสือและขายหนังสือใส่เป้”