Wonderschool… กรณีศึกษาแนวทางปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย #ReDucation

WonderSchool

Wonderschool เป็นแพลตฟอร์ม Child Care มุ่งเป้าการสร้างระบบนิเวศการดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อออกจากกรอบ “โรงเรียนอนุบาล” ซึ่งเป็นโมเดลการขนทั้งครูนักส่งเสริมพัฒนาการ และ เด็กเล็กไปรวมกันอยู่ในสถานที่เดียวเพื่อจัดกิจกรรมเตรียมเด็กเล็กให้พร้อมเติบโต… ซึ่งแก้ปัญหาได้เพียงบางอย่าง ในขณะที่เหลือปัญหาอีกหลายแง่มุมที่ยังเป็นข้อจำกัดและเป็นอุปสรรคของการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ ในช่วงวัยที่การเติบโตและพัฒนาการทุกด้านพร้อมที่สุดสำหรับการปลูกฝังพื้นฐานให้เด็กๆ เติบโตเป็นทรัพยากรสูงค่าในภายหน้า

Chris Bennett และ Arrel Grey สองผู้ร่วมก่อตั้ง Wonderschool ซึ่งพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นจากปัญหาที่ Arrel Grey หาที่ฝากเลี้ยงลูกที่น่าพอใจแทบไม่ได้ ซึ่ง Chris Bennett แนะนำเพื่อนให้หาเนอสเซอรี่แบบ Home School แทนเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาลที่มักจะดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง… แต่ก็หาเนอสเซอรี่แบบ Home School ที่น่าเชื่อถือและใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตแทบไม่มีเลยอีกเช่นกัน… แนวคิดที่จะทำ Child Care เพื่อกระจายโอกาสให้แก่ครูผู้มีประสบการณ์และวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย สามารถเปิดบริการ Child Care ในฐานะ Childcare Providers ภายใต้มาตรฐานและเทคโนโลยีการจัดการจาก Wonderschool เพื่อให้พ่อแม่ที่จำต้องเอาลูกเล็กไปฝากเลี้ยงสบายใจได้ระหว่างวัน… ไม่ต่างจาก AirBNB กระจายโอกาสให้เจ้าของบ้านเช่าสามารถหาผู้เช่ารายวันได้เหมือนกิจการโรงแรมขนาดใหญ่… จึงเกิดขึ้นกับ Founders ทั้งสอง

บทวิเคราะห์ของ Jeff Jordan ในฐานะผู้บริหารกองทุน Andreessen Horowitz ซึ่งสนับสนุนเงินลงทุนในฐานะ Lead Investors ของ Wonderschool ชี้ว่า… ครูปฐมวัยในแคลิฟอร์เนียมีรายได้เป็นเงินเดือนอยู่ประมาณ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในขณะที่การผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการเครือข่าย Wonderschool ทำให้พวกเขามีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 78,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งบางรายมีรายได้สูงถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหลังหักค่าใช้จ่าย

ที่สำคัญก็คือ… ประเด็นคุณภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการระหว่างวันและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม อันเป็นเงื่อนไขที่พ่อแม่ผู้ปกครองพิจารณาเลือกเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาลให้ลูกนั้น ถ้าโครงสร้างต้นทุนการจัดการเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาลเป็นแบบเดิมโดยไม่มีเทคโนโลยี และ กระบวนการจัดการบนแนวคิดใหม่… เงื่อนไขการจัดการศึกษาปฐมวัยก็คงเดินเข้าสู่ทางตันจนบริการ Child Care ที่มีคุณภาพจริงๆ จะค่อยๆ หายไปจากสังคม โดยติดกรอบการดูแลเด็กๆ ด้วยข้อจำกัดเดิมๆ อย่างที่เคยเป็นมา

Wonderschool เป็น Startup จาก San Francisco มี Chris Bennett และ Arrel Grey เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาแพลตฟอร์ม Pre-school Listing ขึ้น โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบการเนอสเซอรี่ และหรือ โรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กิจกรรมการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ไปพร้อมๆ กัน… 

ส่วนสถานะทางธุรกิจของ Wonderschool ปัจจุบันกำลังขยายจำนวน Childcare Providers ไปทั่วสหรัฐ!

Credit: businessinsider.com.au 

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

คนไทยเที่ยวนอกทะลุ 12 ล้าน…

ผมเพิ่งเขียนถึงค่าเงินบาทแข็งค่า เผยแพร่ไว้ที่ Properea.com เมื่อวันก่อน พลันก็มีข้อมูลจากเวบข่าวฐานเศรษฐกิจพาดหัวว่า… ผงะเที่ยวนอกพุ่ง ยอดทะลุ 12 ล้านคน!

PPP Plastic X WON

มือวิเศษXวน และ อุตสาหกรรมพลาสติกในวิกฤต COVID19 #FridaysForFuture

โครงการ “มือวิเศษX วน” ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ หรือ Circular in Action – Drop Point of Used Plastic… โดยนำถังรับคืนไปตั้งในสถานที่ต่างๆ เพื่อเก็บถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ ถุงหูหิ้ว… ถุงช้อปปิ้ง… ฟิล์มหุ้มแพ็คขวดน้ำ… ฟิล์มหุ้มแพ็ค UHT… ซองไปรษณีย์พลาสติก… พลาสติกกันกระแทก… ถุงซิปล็อคซองยา… ฟิล์มห่อสินค้า… ถุงขนมปัง… ถุงน้ำตาลทราย… ถุงน้ำแข็ง… และถุงผักผลไม้ เพื่อนำมารีไซเคิลอีกครั้ง

SME

SME ไทยในกระแสการปฏวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4

SME ขนาดเล็กที่ทำงานกันไม่ถึง 10 คน มีสถิติชัดเจนว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต… ซึ่งข้อมูลและตัวเลขที่สะท้อนออกมา บอกเราหลายอย่าง… โดยเฉพาะ บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่ถูกรายเล็กๆ ละเลย แต่พอธุรกิจรอดและเติบโตกลับจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในขณะที่ยิ่งโตยิ่งใช้คอมพิวเตอร์ชนิดที่ไม่มีไม่ได้

facilitating classroom

Facilitating Learning… เปลี่ยนผู้สอน ให้ไปดูแลขั้นตอนที่เรียนรู้ง่าย

บทบาทการสอนเดิมที่งานทางเทคนิคคือ ผู้ควบคุมดูแลการเรียนรู้ของผู้เรียนในฐานะผู้ส่งมอบเนื้อหาบทเรียน… ต้องเปลี่ยนไปเป็น… ผู้ออกแบบขั้นตอนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และส่งมอบทั้งหมดให้อิสระกับผู้เรียนได้มีส่วนสร้างสรรค์ขั้นตอนการเรียนรู้แบบตน ซึ่งก็คือการมอบความรับผิดชอบควบคุมการเรียนรู้คืนให้ผู้เรียนไปรับผิดชอบเองทั้งหมด