WonderSchool

Wonderschool… กรณีศึกษาแนวทางปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย #ReDucation

Wonderschool เป็นแพลตฟอร์ม Child Care มุ่งเป้าการสร้างระบบนิเวศการดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อออกจากกรอบ “โรงเรียนอนุบาล” ซึ่งเป็นโมเดลการขนทั้งครูนักส่งเสริมพัฒนาการ และ เด็กเล็กไปรวมกันอยู่ในสถานที่เดียวเพื่อจัดกิจกรรมเตรียมเด็กเล็กให้พร้อมเติบโต… ซึ่งแก้ปัญหาได้เพียงบางอย่าง ในขณะที่เหลือปัญหาอีกหลายแง่มุมที่ยังเป็นข้อจำกัดและเป็นอุปสรรคของการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ ในช่วงวัยที่การเติบโตและพัฒนาการทุกด้านพร้อมที่สุดสำหรับการปลูกฝังพื้นฐานให้เด็กๆ เติบโตเป็นทรัพยากรสูงค่าในภายหน้า

Chris Bennett และ Arrel Grey สองผู้ร่วมก่อตั้ง Wonderschool ซึ่งพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นจากปัญหาที่ Arrel Grey หาที่ฝากเลี้ยงลูกที่น่าพอใจแทบไม่ได้ ซึ่ง Chris Bennett แนะนำเพื่อนให้หาเนอสเซอรี่แบบ Home School แทนเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาลที่มักจะดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง… แต่ก็หาเนอสเซอรี่แบบ Home School ที่น่าเชื่อถือและใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตแทบไม่มีเลยอีกเช่นกัน… แนวคิดที่จะทำ Child Care เพื่อกระจายโอกาสให้แก่ครูผู้มีประสบการณ์และวุฒิการศึกษาด้านปฐมวัย สามารถเปิดบริการ Child Care ในฐานะ Childcare Providers ภายใต้มาตรฐานและเทคโนโลยีการจัดการจาก Wonderschool เพื่อให้พ่อแม่ที่จำต้องเอาลูกเล็กไปฝากเลี้ยงสบายใจได้ระหว่างวัน… ไม่ต่างจาก AirBNB กระจายโอกาสให้เจ้าของบ้านเช่าสามารถหาผู้เช่ารายวันได้เหมือนกิจการโรงแรมขนาดใหญ่… จึงเกิดขึ้นกับ Founders ทั้งสอง

บทวิเคราะห์ของ Jeff Jordan ในฐานะผู้บริหารกองทุน Andreessen Horowitz ซึ่งสนับสนุนเงินลงทุนในฐานะ Lead Investors ของ Wonderschool ชี้ว่า… ครูปฐมวัยในแคลิฟอร์เนียมีรายได้เป็นเงินเดือนอยู่ประมาณ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในขณะที่การผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการเครือข่าย Wonderschool ทำให้พวกเขามีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 78,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งบางรายมีรายได้สูงถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหลังหักค่าใช้จ่าย

ที่สำคัญก็คือ… ประเด็นคุณภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการระหว่างวันและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม อันเป็นเงื่อนไขที่พ่อแม่ผู้ปกครองพิจารณาเลือกเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาลให้ลูกนั้น ถ้าโครงสร้างต้นทุนการจัดการเนอสเซอรี่หรือโรงเรียนอนุบาลเป็นแบบเดิมโดยไม่มีเทคโนโลยี และ กระบวนการจัดการบนแนวคิดใหม่… เงื่อนไขการจัดการศึกษาปฐมวัยก็คงเดินเข้าสู่ทางตันจนบริการ Child Care ที่มีคุณภาพจริงๆ จะค่อยๆ หายไปจากสังคม โดยติดกรอบการดูแลเด็กๆ ด้วยข้อจำกัดเดิมๆ อย่างที่เคยเป็นมา

Wonderschool เป็น Startup จาก San Francisco มี Chris Bennett และ Arrel Grey เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาแพลตฟอร์ม Pre-school Listing ขึ้น โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบการเนอสเซอรี่ และหรือ โรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กิจกรรมการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ไปพร้อมๆ กัน… 

ส่วนสถานะทางธุรกิจของ Wonderschool ปัจจุบันกำลังขยายจำนวน Childcare Providers ไปทั่วสหรัฐ!

Credit: businessinsider.com.au 

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts