Zero Waste Agriculture… อนาคตของเกษตรกรรมปลอดขยะและของเหลือ #GreenSociety

Zero Waste Agriculture

Zero Waste Agriculture หรือ เกษตรกรรมปลอดของเหลือ ซึ่งเป็นแนวคิดการทำเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืนบนห่วงโซ่การจัดการผลผลิตทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และ แปรรูปผลผลิตที่ได้ โดยนำของเหลือที่ไม่ได้ใช้จากห่วงโซ่การเพาะเลี้ยงและแปรรูปทุกลำดับ ไปทำประโยชน์ต่อเนื่องโดยไม่เป็นสาเหตุการปนเปื้อนดินน้ำอากาศและชั้นบรรยากาศ

Zero Waste Agriculture แต่เดิมเป็นเพียงกระแสด้านสิ่งแวดล้อม และ ประสิทธิภาพด้านผลผลิตซึ่งใครทำก็เป็นคนนั้นที่ได้ประโยชน์ ไปเต็มๆ 

แต่เมื่อวิทยาการเกษตรกรรมได้เข้าสู่ยุคสมัยแห่งการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีการใช้ทั้ง IoT และ Artificial Interlligence/Machine Learning ในขั้นการใช้ DeepTech… ตัวอย่างกรณีการทำเกษตรอาหาร ก็ให้ได้ผลผลิตเป็นอาหารใกล้ 100% ที่สุดจนของเหลือและขยะในห่วงโซ่มีน้อยใกล้ศูนย์… ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวใช้สอยที่ไม่เป็นอาหาร ก็สามารถแปรรูปและสร้างสมดุลย์ของห่วงโซ่การผลิตจนของเหลือและขยะในห่วงโซ่มีน้อยใกล้ศูนย์ให้ได้เช่นกัน

การพูดถึง Zero Waste Agriculture นับจากนี้ไป… จึงไม่ได้มีแต่ เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy กับเกษตรเพื่อพลังงาน หรือ Green Energy รวมทั้งเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Environment และเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว หรือ Green Tourism อีกต่อไป… เพราะทั้งหมดที่กล่าวมานั้นยังถือว่ามีของเหลือและส่วนเกินให้ต้องจัดการอยู่มาก ซึ่งบางกรณีมีมากยิ่งกว่าผลผลิตส่วนที่ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แรก หรือ ส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเสียอีก

กรณีการปลูกข้าวเอาเมล็ดและทิ้งลำต้นเป็นตอซังและฟางข้าวกองมหึมายิ่งกว่ากองข้าวเปลือกที่ได้ และยังต้องสีข้าวเปลือกได้แกลบข้าวอีกกองมหึมายิ่งกว่าข้าวสารที่ใช้บริโภคได้… จึงเหลือการบ้านให้วิทยาการด้านการเกษตรอีกมากไปคิดต่อ ซึ่งวิทยาการด้านการเกษตรที่ยังปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เอาไว้กินไว้ใช้ไม่ต่างอารยธรรมเมื่อหลายพันปีก่อนของมนุษย์อย่างที่เป็นอยู่… น่าจะต้องรื้อแนวคิดกันใหม่ทั้งหมด!!!

การคุยกันเรื่อง Smart Farmer หรือ เกษตรกรล้ำเลิศ และ Smart Officer หรือ เจ้าหน้าที่สุดล้ำเลิศ… ทั้งทักษะและวิทยาการด้านการเกษตรที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ Smart Farmer ได้พัฒนาและนำใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต… พัฒนาไปในแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว และ ปลอดของเหลือกับขยะทิ้งโดยไม่เผาเป็นขี้เถ้าเสียก่อน… ซึ่งยังคงอนุรักษ์กรอบเรื่องการกินใช้ผลผลิตไม่ต่างจากเดิม

โดยส่วนตัวเชื่อว่าต้องคุยกันมากกว่าเทคนิคและเทคโนโลยีการ “ใช้ดินใช้น้ำ” ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้กลายเป็น Smart Farmer หรือ สอนกันว่าควรเอาของเหลือที่เน่าได้–ไหม้ไฟได้ทำประโยชน์อะไรต่อ… เพราะถึงทำได้ก็ทำได้น้อย และ อะไรที่ “ไม่กิน–ไม่ใช้” ก็ตรงไปตรงมาตามนั้นในท้ายที่สุดว่า… ต้องทิ้งอยู่ดี

ประเด็นการผลิตอาหารโดยเลียนแบบวงจรชีวิตพืชสัตว์ที่มนุษย์ใช้เป็นอาหาร จึงน่าจะถึงวาระที่ต้องคุยกันเรื่องวัตถุดิบอาหารแบบ Zero Waste กันจริงๆ โดยเฉพาะ Zero Waste Agriculture เพื่อผลิตโปรตีนและคาร์โบไฮเดรทเพื่อให้พลังงานกับร่างกาย… ซึ่งมีคำตอบอยู่แล้วว่าสามารถหาทดแทนได้จากแหล่งผลิตและเทคนิคอื่นใดบ้างในยุคปัจจุบัน นอกเหนือจากเทคนิคเพาะหรือเลี้ยงแบบที่เคยเป็นมา

รายละเอียดเรื่องไม่ปลูกข้าวแล้วจะเอาข้าวที่ไหนกิน! ขอข้ามเรื่องหาอาหารแทนหาข้าวไปก่อนครับ… เพราะในเบื้องต้นนี้เพียงอยากเสนอแนวคิดในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก “เกษตรอนุรักษ์” ไปสู่ “เกษตรเทคโนโลยี” และ ไปให้ถึง “การผลิตและได้มาซึ่งของกินของใช้ในอนาคต”  ซึ่งผมคิดว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรแหวกกรอบและคิดไกลกว่าที่เคยเป็นมา

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Recent Posts

Related Post

Kindergarten Class at Meadowlane

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กในวิกฤตโควิด #ReDucation

สำหรับเด็กปฐมวัยหรือเด็กเล็กที่ต้องรับการส่งเสริมพัฒนาการ ซึ่งมีมิติมากกว่าที่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะจัดหาให้ได้โดยลำพังนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องพึ่งพาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลอย่างไม่มีทางเลือกอื่น ต่างจากเด็กวัยเรียนช่วงชั้นที่โตกว่า ที่ยังพอจะใช้กลไกการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเข้ามาเสริมแทรก ในช่วงเวลาที่การระบาดยังเข้มข้นและอันตรายอยู่มาก

We are Open

ธุรกิจมีหน้าร้าน ต้องจัดการอย่างไร? #SaturdaySMEs

ท่ามกลางกระแสของ eCommerce ที่ไหลท่วมรูปแบบการประกอบกิจการดั้งเดิม ซึ่งก็กระทบกระแทกเข้าใส่ธุรกิจมากมาย ให้ไหลไปรวมกันในแพลตฟอร์ม eCommerce ที่กำลังโตวันโตคืนอย่างน่าตื่นตา แต่การประกอบกิจการที่มีสถานที่ตั้งต้อนรับลูกค้าหรือมีหน้าร้านบริการลูกค้า…​หลายธุรกิจยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้ พร้อมๆ กับการพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่า… หน้าร้านต้องมีและสำคัญกว่าวันเก่าๆ เสียอีก

Reder Blended Learning

Blended Learning Lesson Design

Blended Learning ทำง่ายๆ แค่เอาข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัดเตรียมสอบ ไปใส่ LMS หรือ Learning Management Systems แบบไหนก็ได้ ให้นักเรียนได้ใช้ประเมินความรู้ตัวเอง และเตรียมสอบ… ก็ได้แล้ว

Cash Burn Strategies

Cash Burn Strategies… กลยุทธ์พลิกโลก #SaturdayStrategy

กลยุทธ์การเผาเงิน หรือ Cash Burn Strategies ที่คนฝั่ง Startup พูดถึงและนำใช้เพื่อโค่นธุรกิจยักษ์ใหญ่ ด้วยวิธี “เอาเงินลงทุนมาซื้อโอกาสให้ธุรกิจ โดยการจ่ายเงินต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ ตรงไปที่ลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะลูกค้าในมือเจ้าตลาดเดิมและคู่แข่งทุกราย เพื่อดึงมาเป็นลูกค้าใหม่ของตัวเอง… ซึ่งลูกค้าต้องเปลี่ยนแปลงวิถีและความเคยชินเดิมๆ ที่เคยซื้อขายหรือใช้บริการจากธุรกิจอื่นๆ เดิมๆ จนลูกค้า “ไม่สนใจจะกลับใช้วิถีและความเคยชินเดิมๆ อีก”